Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690183
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 18. december 2020 13:43

chripkaV 51. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 11 885 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 649,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 147,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 217 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (109). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (58) a pneumónie (50).

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2020 hlásených 608 ochorení (chorobnosť 33,2/100 000), čo predstavuje 5,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 2,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných  (109,2 /100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 51. kalendárnom týždni bolo hlásené v   11 výchovno-vzdelávacích zariadeniach (v deviatich materských školách a dvoch základných  školách), z toho:

-          v dvoch materských v Trnavskom kraji,

-          v siedmich materských školách a v dvoch základných školách v Košickom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 51. kalendárnom týždni 2020 vyšetrené spolu dva nasofaryngeálne výtery a 16 dvojíc sér.  Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3).     

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 221 vzoriek biologického materiálu (62 nazofaryngeálnych výterov a 159 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 18 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          2 x adenovírus

-          1x Mycoplasma pneumoniae
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  51. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 51. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 51. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 19 037 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 39,0 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 279 523 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 146 124 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 1 097 849  antigénových testov, z toho bolo 50 329 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 2 412 pacientov, čo je o 30,5 % hospitalizovaných pacientov viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Celkový počet vyliečených pacientov je 104 560. Ochoreniu podľahlo 1 440 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom a Žilinskom kraji, nasleduje Trenčiansky kraj. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky