Referát verejného obstarávania PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Penák   
Piatok, 18. december 2020 09:28

Referát verejného obstarávania zabezpečuje najmä tieto úlohy:

a)    určenie postupov organizačných jednotiek úradu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytnutie služieb, na uskutočnenie stavebných prác

b)    realizáciu postupov verejného obstarávania tovarov, služieb, prác a výkonov pre úrad

c)    spracovanie dokumentov a korešpondencie súvisiacej s realizáciou verejného obstarávania

d)    analytickú a štatistickú činnosť

e)    sledovanie priehľadnosti verejného obstarávania a dodržiavanie pravidiel nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami

f)     spracovanie informácii o uskutočnených nadlimitných metódach verejného obstarávania za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj o pripravovaných nadlimitných metódach verejného obstarávania v sledovanom roku

g)    plnenie povinností  verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy

h)    spoluprácu pri kontrole s inými kontrolnými orgánmi

Posledná úprava Piatok, 18. december 2020 10:26