Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690123
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 04. december 2020 14:00

chripkaV 49. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 12 290 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 604,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,6 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 891,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 312 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (148). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (96) a otitídy (68).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2020 hlásených 651 ochorení (chorobnosť 32,0/100 000), čo predstavuje 5,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 1,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných  (100,8 /100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 49. kalendárnom týždni bolo hlásené v desiatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach – desať materských škôl v Košickom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 49. kalendárnom týždni 2020 vyšetrené spolu štyri nasofaryngeálne výtery. Z toho jedna vzorka bola pozitívna na  a 23 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie (graf 3).      

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 181 vzoriek biologického materiálu (48 nazofaryngeálnych výterov a 133 dvojíc sér).
 

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 17 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          1x Mycoplasma pneumoniae
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 49. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

 v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 49. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 10 286 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 9,9 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 115 246 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 113 392 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 721 179 antigénových testov, z toho bolo 21 981 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 1 848 pacientov, čo je o 24,9 % hospitalizovaných pacientov viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Celkový počet vyliečených pacientov je 77 142. Ochoreniu podľahlo 957 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom a Žilinskom kraji, nasleduje Trenčiansky kraj. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 1: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19

v SR podľa okresov za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky