ÚVZ SR: Ako sa stravujú Slováci Tlačiť E-mail
Pondelok, 30. november 2020 14:11

salatVýživa je rozhodujúcou súčasťou zdravého životného štýlu, súvisí so zdravím obyvateľov, silnejším imunitným systémom, nižším rizikom neprenosných chorôb a dlhovekosťou. Ľudia s primeranou výživou sú produktívnejší.

Výživa na Slovensku sa už viac rokov charakterizuje nadmerným energetickým príjmom a nevyváženosťou zastúpenia základných živín. Ide najmä o vysoký podiel konzumácie tukov a súčasný deficit ochranných faktorov, ako sú vitamíny, minerálne látky či stopové prvky.

Údaje týkajúce sa stravovacích návykov zisťoval ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. V roku 2019 tvorilo výskumnú vzorku 3 744 respondentov, pričom bolo 49,8%  mužov a 50,2% žien. Respondenti boli vo veku od 15 rokov.

Na základe prieskumu boli zistené tieto najdôležitejšie výsledky:

Konzumácia mäsa a rýb: u respondentov stúpa konzumácia hovädzieho mäsa aj konzumácia hydiny (tabuľka 1). Každoročne stúpa takisto aj denná konzumácia údenín a naopak klesá konzumácia čerstvých rýb, pričom respondenti uprednostňujú skôr výrobky z nich ako konzumáciu čerstvých alebo mrazených rýb.

 

hydina

Spolu

každý deň/obdeň

1-2x týždenne

1-2x mesačne

zriedka alebo nikdy

rok prieskumu

2013

n

385

2657

504

123

3669

%

10,5%

72,4%

13,7%

3,4%

100,0%

2016

n

487

2468

631

159

3745

%

13,0%

65,9%

16,8%

4,2%

100,0%

2019

n

490

2554

532

142

3718

%

13,2%

68,7%

14,3%

3,8%

100,0%

Spolu

n

1362

7679

1667

424

11132

%

12,2%

69,0%

15,0%

3,8%

100,0%

Tabuľka 1: Rozdelenie respondentov podľa frekvencie konzumácie hydiny

Ako pozitívny výsledok hodnotíme pokles podielu respondentov, ktorí konzumujú margaríny denne alebo obdeň (obrázok 1). V roku 2013 konzumovalo margaríny denne alebo obdeň 10,0% respondentov, v roku 2016 9,8% respondentov a v roku 2019 išlo o najmenší podiel respondentov, a to 7,2%.

stravovanie_graf

Obrázok 1: Rozdelenie respondentov podľa frekvencie konzumácie margarínov

Konzumácia mlieka každý deň/obdeň klesá u respondentov každým rokom. V roku 2013 konzumovalo mlieko denne/obdeň 42,0% respondentov, v roku 2016 išlo o 39,7% a v roku 2019 iba 37,1% respondentov (tabuľka 2).

 

mlieko

Spolu

každý deň/obdeň

1-2x týždenne

1-2x mesačne

zriedka alebo nikdy

rok prieskumu

2013

n

1540

1279

453

395

3667

%

42,0%

34,9%

12,4%

10,8%

100,0%

2016

n

1483

1239

553

458

3733

%

39,7%

33,2%

14,8%

12,3%

100,0%

2019

n

1379

1341

522

473

3715

%

37,1%

36,1%

14,1%

12,7%

100,0%

Spolu

n

4402

3859

1528

1326

11115

%

39,6%

34,7%

13,7%

11,9%

100,0%

Tabuľka: 2 Rozdelenie respondentov podľa frekvencie konzumácie mlieka

Konzumácia surovej a varenej zeleniny u žien stúpa. Podľa zistení z prieskumu klesá konzumácia svetlého chleba a pečiva, a to najmä u mužov. Zistila sa taktiež zvýšená konzumácia sladkostí každý deň a taktiež stúpla konzumácia cestovín, ryže, strukovín.

Pozitívnou správou je stúpajúca každodenná konzumácia nesladených nápojov už od roku 2013 zo 44,2% respondentov na 45,6% respondentov v roku 2019 (obrázok 2). Zároveň klesá každodenná konzumácia sladených nápojov. Klesol aj podiel každodennej konzumácie ovocných džúsov a kofeínových nápojov. Naopak, stúpla konzumácia energetických nápojov.

stravovanie_graf2
Obrázok 2: Rozdelenie respondentov podľa frekvencie konzumácie nesladených nápojov

Základnou podmienkou pri realizácii zdravej výživy je striedmosť v jedení. Zodpovedajúca energetická hodnota denne konzumovanej potravy má byť rozdelená na  4 až 6 jedál denne, pričom porcie majú obsahovať porovnateľné množstvá potravín.


Text pripravil Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR