Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22710051
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 27. november 2020 14:38

chripkaV 48. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 12 765 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 613,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 9,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 820,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 347 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (167). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (108) a otitídy (72).

Ochorenia hlásilo 44 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2020 hlásených 674 ochorení (chorobnosť 32,4/100 000), čo predstavuje 5,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 10,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných  (101,2 /100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 48. kalendárnom týždni bolo hlásené v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach (štyri materské školy a jedna základná škola), z toho:

-          v troch materských a jednej základnej škole v Košickom kraji,

-          v jednej materskej škole v Žilinskom kraji
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 48. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu tri nasofaryngeálne výtery a 23 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 48. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 48. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 48. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 9 600 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 1,1 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 056 143 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 103 106 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 556 037 antigénových testov, z toho bolo 13 696 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 1 480 pacientov, čo je o 20,1 % hospitalizovaných pacientov menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Celkový počet vyliečených pacientov je 59 285. Ochoreniu podľahlo 771 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Žilinskom a Prešovskom kraji, nasleduje Trenčiansky kraj.


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 2: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19

v SR podľa okresov za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapaPhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky