Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Streda, 18. november 2020 14:34

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na 3. novembrový týždeň. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti užívaniu návykových látok. Okrem zdravotných následkov prináša užívanie návykových látok značné sociálne straty jednotlivcom i celej spoločnosti.

Od začiatku roku 2020 bojujú európske krajiny s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) iniciovalo štúdiu, ktorej cieľom bolo preskúmať súčasnú situáciu.

Dáta naznačujú, že došlo k určitému zníženiu spotreby nelegálnych drog. Dôvodom je pravdepodobne kombinácia faktorov ako sú zhoršený prístup a príležitosti pre užívanie drog, zatvorenie zábavných podnikov a opatrenia prijaté v súvislosti s lockdownom v krajinách. Dôležitú úlohu zohrávajú aj finančné faktory vrátane straty príjmu a finančnej neistoty.

Zdá sa, že najviac bolo ovplyvnené užívanie kokaínu a MDMA. Pokiaľ ide o kanabis, tak údaje naznačujú, že niektorí príležitostní používatelia prestali alebo obmedzili používanie počas obdobia lockdown, zatiaľ čo tí, ktorí častejšie alebo intenzívnejšie používali kanabis zvýšili svoju spotrebu. Dôvodmi zvýšeného používania kanabisu bola najmä úľava od nudy a úzkosti. Zmeny súvisiace s užívaním alkoholu sa týkali najmä častejšieho pitia alkoholu, pitia väčšieho množstvo alkoholu a pitia osamote. V niektorých prípadoch bolo zvýšené užívanie alkoholu spojené so zvýšeným používaním liekov na predpis. Motivácie pre zvýšené užívanie týchto dvoch látok zahŕňali zvládanie úzkosti, depresie a abstinenčných príznakov spojených so zníženou dostupnosťou iných drog.

Ľudia obmedzili užívanie drog počas lockdownu z dôvodov ako sú obmedzené príležitosti, či znížená dostupnosť drog. Po odstránení obmedzení sa môže obnoviť prístup k drogám obvyklými spôsobmi.

Obzvlášť znepokojujúce je zvýšenie konzumácie alkoholu, ale tiež zneužívanie liekov na predpis. Uvedomujúc si zmeny v používaní návykových látok, ÚVZ SR aj naďalej pokračuje v plnení aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. V súčasnosti prebieha v SR zber údajov v rámci realizácie prierezovej štúdie zameranej na postoje respondentov (15-29 ročných) k alkoholu a regulácii alkoholu. Cieľom prierezovej štúdie je analýza a identifikácia kľúčových názorov populácie súvisiacich s alkoholom a jeho reguláciou. Štúdia monitoruje názory na reklamu a varovné označenia na alkoholických nápojoch ako aj dôvody nárazového pitia a mieru konzumácie alkoholu.


Zdroje:

https://www.emcdda.europa.eu/...

https://www.who.int/health-topics/...