Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697736
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 13. november 2020 12:48

chripkaV 46. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 11 535 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 573,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,6 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 689/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 168 osôb, čo predstavuje 1,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (93). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (44) a pneumónie (31).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni 2020 hlásených 717 ochorení (chorobnosť 35,6/100 000), čo predstavuje 6,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 24,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (97,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 46. kalendárnom týždni hlásené nebolo.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 46. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 11 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni 2020

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 46. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 46. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 12 708 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19, čo je o 20,5 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 949 307 vzoriek biologického materiálu (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 83 796 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 1 815 pacientov, čo je o 4,2 % hospitalizovaných pacientov viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Celkový počet vyliečených pacientov je 26 439. Ochoreniu podľahlo 491 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov  a vo vekovej skupine 30 – 39 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Žilinskom a Prešovskom kraji, nasleduje Trenčiansky kraj. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 2: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19

v SR podľa okresov za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapaPhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky