Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22710137
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 44. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 30. október 2020 15:11

chripkaV 44. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 14 159 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 739,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 15,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2096,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 226 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (141). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (61) a pneumónie (24).

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 32 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2020 hlásených 802 ochorení (chorobnosť 41,9/100 000), čo predstavuje 5,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 13 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (100,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 44. kalendárnom týždni hlásené v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach v Prešovskom kraji (dve základné školy a tri materské školy) a v piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach v Košickom kraji (jedna základná škola a štyri materské školy).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 44. kalendárnom týždni 2020 vyšetrené spolu štyri nasofaryngeálne výtery a osem dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2020

tab
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 44. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.  

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 44. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 17 180 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19, čo je o 25,5 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 751 744 vzoriek biologického materiálu (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 55 091 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 1 411 pacientov, čo je o 9,3 % hospitalizovaných pacientov viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Celkový počet vyliečených pacientov je 12 508. Ochoreniu podľahlo 212 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov a vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Žilinskom a Prešovskom kraji, nasleduje Trenčiansky kraj. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 2: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19

v SR podľa okresov za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky