Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654205
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 42. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 16. október 2020 13:02

chripkaV 42. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 18 044 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 894,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,4 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 705,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 302 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (176). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (89) a pneumónie (37).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2020 hlásených 972 ochorení (chorobnosť 48,2/100 000), čo predstavuje 5,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 15,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (133,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 42. kalendárnom týždni hlásené v 13 výchovno-vzdelávacích zariadeniach v Košickom kraji, z toho bolo 11 materských škôl a dve základné školy.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 42. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu päť nazofaryngeálnych výterov a päť dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 42. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 42. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021
 graf1Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 42. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 7 315 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19, čo je o 38,2 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 580 235 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 24 225 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 509 pacientov, čo je o 37,6 % hospitalizovaných pacientov viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Celkový počet vyliečených pacientov je 6 926. Ochoreniu podľahlo 71 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov a vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Žilinskom a Prešovskom kraj, nasleduje Bratislavský kraj.


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 2: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19

v SR podľa okresov za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky