Analýza prípadov ochorenia COVID-19 a informácia o ohniskách nákazy (september 2020) Tlačiť E-mail
Utorok, 13. október 2020 10:21

Úrad verejného zdravotníctva SR od začiatku pandémie COVID-19 transparentne informuje verejnosť o vývoji epidemiologickej situácie. Prírastky nových prípadov komentujeme na dennej báze na základe informácií od regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vysvetľujeme ľuďom, kde a ako sa chorí nakazili a rovnako informujeme o povahe ohnísk nákazy v regiónoch, kde výskyt ochorenia COVID-19 rastie. Epidemiológovia spracúvajú údaje do mesačných analýz vrátane štatistických údajov, o ktorých sú médiá aj verejnosť informované a sú prezentované priamo našimi odborníkmi.


Analýza prípadov ochorenia COVID-19 za mesiac september 2020
 (pdf)


Uvedomujeme si vážnosť situácie. Upozorňujeme na dôležitosť prevencie a dodržiavania nastavených opatrení. Vysvetľujeme mechanizmus šírenia nákazy a ľudsky, zrozumiteľne sa snažíme informovať, že ak je osoba neopatrná a infikuje sa, môže vírus preniesť na svojich najbližších, na pracoviská alebo do škôl.


V súčasnosti sa nachádzame v situácii, kedy sa COVID-19 šíri naprieč regiónmi a mnohé ohniská nákazy majú väzby s potvrdenými prípadmi z iných regiónov. Ochorenie sa reťazí, vetví a bujnie. Opatrenia, ktoré pripravujeme, nie sú len reaktívne, čiže nevychádzajú výlučne z dát, kde a ako sa nákaza už rozšírila, ale aj proaktívne. Zameriavajú sa na obmedzenie rizikových činností, ktoré sú identifikované na základe doterajších poznatkov o spôsobe šírenia respiračných ochorení. Je dôležité vychádzať nielen z dát dát o povahe vzniknutých ohnísk nákazy na Slovensku, ale aj v zahraničí. (napríklad dáta k fitness centrám: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32412896/). V súčasnosti, v čase významne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, to dosiahneme znížením mobility a stretávaním sa ľudí v oblastiach, ktoré nie sú pre náš každodenný život nevyhnutné. A to sme pri tvorbe opatrení zohľadňovali.


V septembri a začiatkom októbra najväčším dielom k šíreniu COVID-19 prispeli svadby, rodinné oslavy či ďalšie spoločenské udalosti. Z nich pochádzajú potvrdené prípady, ktoré nákazu ďalej rozšírili najmä do rodín či pracovísk a kolektívov, ktoré často navštevovali. Vyhodnocujeme každý prípad, avšak u sporadických prípadov, ktoré nemajú epidemiologickú súvislosť, sa to vždy nepodarí určiť.


Epidemiológovia sa pýtajú na pobyt v zahraničí, akýkoľvek druh pohybu v rámci SR - či je žiak , študent, či navštevuje nejaký krúžok, účasť na svadbe, rodinnej oslave, turistike, pobyt v liečebni, návšteva zdravotníckeho zariadenia, športového podujatia (ako divák, športovec a pod.). Rovnako sa pýtame na čas, kedy a kde osoby boli, ako dlho, s kým sa stretli, aký druh kontaktu to bol, či úzky kontakt, či bežný kontakt. Pýtame sa na klinické príznaky a ak ich má, či bola osoba u lekára a podobne.


Kontakty dostanú z príslušného RÚVZ zápisnicu alebo rozhodnutie o nariadených opatreniach, kde je určené, od kedy do kedy trvá karanténa a informáciu, čo smú a čo nesmú počas izolácie robiť. Zároveň sa im určí dátum retestu, ak je to potrebné. 


Analýza miesta nákazy od 1.9.2020:


Analyzovaných 440 epidemických výskytov s rôznym počtom exponovaných a rôznym počtom infikovaných. Údaje sa priebežne dopĺňajú, nakoľko sa k epidémiám, najmä nadregionálneho charakteru, pridávajú ďalšie novozistené prípady COVID-19.


1.Rodinné výskyty-šírenie  u rodinných príslušníkov 2až 15  infikovaných =  239 rodinných epidémií

2. pracoviská (firmy) 27x

3. Zdravotnícke pracoviská (zdravotnícki pracovníci a pacienti) =47x

4. liečebne 2x

5. DSS 16x

6. Firemné podujatia 2x

7. Svadby 13x (exp. 150, infikovaných 36, 63/23, 194/34, 190/15, 150/12, 50/2, 140/14, 100/7, 30/2, 44/ 4, 140/9.135/105,150/12, 150/10)

8. Rodinné oslavy 58x

9. ubytovňa 1x

10. Športové kluby , judo 1x, karate 1x, turistický krúžok 1x, celkom 4x.

11 Diskotéka, Music Bar 2x

12. Tanečná škola 1x

13. ZÚŠ-ka 1x

14. Základná škola  6x, VŠ 2x, SŠ 4x

15. pobyt v zahraničí 1x

16. Rekreácia 4x

15 Firemné podujatie 2x

16. Závodné stravovanie 1x.

17. Reštaurácie 5x.

18. predajne potravín – zamestnanci 2xNedá sa vylúčiť, že sporadické nákazy COVID-19 sa vyskytli na iných miestach, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname.