Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697761
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 09. október 2020 12:33

chripkaV 41. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 19 434 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 935,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,1 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 835,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 382 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (231). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (108) a pneumónie (43).

Ochorenia hlásilo 43% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35% všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 41. kalendárnom týždni 2020 hlásených 1 190 ochorení (chorobnosť 57,3/100 000), čo predstavuje 6,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 7,5%. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (168.1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 41. kalendárnom týždni hlásené v ôsmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o päť materských škôl z Košického kraja, jednu základnú a jednu materskú školu z Nitrianskeho kraja a jednu základnú školu z Prešovského kraja.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 41. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 13 nazofaryngeálnych výterov. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/H1pdm09 a tri vzorky pozitívne na A/H3 (graf 3).      

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 41. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 41. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 41. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 5 293 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 528 367 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 16 910 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 370 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 5 452. Ochoreniu podľahlo 57 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, nasleduje Žilinský  a Prešovský kraj.


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 2: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19 v SR

podľa okresov za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky