Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22709846
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 40. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 02. október 2020 20:38

chripkaV 40. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 20 378 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 985,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,8 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 937,1 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 353 osôb, čo predstavuje 1,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (226). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (95) a pneumónie (32).

Ochorenia hlásilo 44 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2020 hlásených 1 280 ochorení (chorobnosť 142,3/100 000), čo predstavuje 6,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 39,2%. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (353,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 40. kalendárnom týždni 2020 hlásené v dvoch základných školách v v Nitrianskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 40. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 11 nazofaryngeálnych výterov a osem dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A a jedna vzorka na M. pneumoniae.  (graf 3).      


Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 40. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 40. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 3569 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19.
 

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 474 845 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 11 617 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 251 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 4 756. Ochoreniu podľahlo 54 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, nasleduje Žilinský  a Prešovský kraj (mapa 1).


Mapa 1: Počet aktívnych ochorení COVID-19 v SR podľa okresov

k 30. 9. 2020 (chorobnosť na 100 000)

mapa


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 v SR

podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 2: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19 v SR

podľa okresov za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa2Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky