Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458380
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (37. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 11. september 2020 13:50

poolV 37. týždni (ku dňu 10.9.2019) naďalej dochádzalo k ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Oficiálne zatiaľ nebola ukončená prevádzka na prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK"): Teplý vrch -  Pláž ORMET, Plážové kúpalisko -  jazero v Banskej Bystrici, Slnečné jazerá v Senci. Na základe odberov vzoriek je vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na všetkých uvedených kúpaliskách. 


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročenia medznej hodnoty (ďalej len „MH“) cyanobaktérií je pre verejnosť vydaný na PK v Thermalparku Dunajská Streda (od 13.8.2020); PK je mimo prevádzky.


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov
na prírodných vodných plochách: Malé Leváre, Ružín - Košice, Štrkovisko Čaňa, RO Gazarka Šaštín Stráže.


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa naďalej neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií (informácia pre verejnosť vydaná dňa 7.8.2020); pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Okrem zníženej priehľadnosti bola zistená aj zvýšená farba na Krpáčove -  jazere a Lipovine -  Bátovce. Zvýšený celkový fosfor bol zaznamenaný na Rybníkoch Slovenská Volová a na Rybníku Chlmec; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 37. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji nie sú zatiaľ k dispozícií. Výsledky tohto týždňových odberov vzoriek vôd z Kuchajdy a Veľkého Draždiaku preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 37. týždňa 56 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 268  bazénov.

V 37. týždni bola ukončená KS 2020 na mnohých UK. Prevádzkovaných zostalo už len niekoľko sezónnych kúpalísk ako napr. Rosnička v Bratislave, Letné kúpalisko Modra, Letné kúpalisko Nitra, Kúpalisko Dudinka v Dudinciach atď. V prevádzke zostávajú naďalej celoročné kúpaliská ako napr. SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach, Aquapark Tatralandia, Vodný park Bešeňová atď.


V tomto týždni RÚVZ vykonávali štátny zdravotný dozor spojený s odberom vzoriek vôd na kúpanie z jednotlivých bazénov na UK už len ojedinele, napr. v ThermalParku NITRAVA.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v neplaveckom a plaveckom bazéne v NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce; na kúpalisku boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská -  Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky