Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme 9.9.2020 Tlačiť E-mail
Streda, 09. september 2020 10:00

Za Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme je vyhlásený 9. september. Symbolicky si má svet v 9. deň 9. mesiaca v roku pripomínať, že počas 9 mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Tento medzinárodný deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o rizikách spojených s prenatálnou expozíciou alkoholu a na podporu tehotných žien.


Veľká časť žien v Európe konzumuje alkohol. Vzhľadom na to, že približne polovica všetkých tehotenstiev je neplánovaných, tak konzumácia počas tehotenstva predstavuje obavy z hľadiska verejného zdravotníctva. Medzinárodný výskum ukázal, že 6% (Švédsko) až 82% (Írsko) tehotných žien pokračuje v pití alkoholu, a to aj napriek skutočnosti, že neexistuje bezpečná dávka alkoholu.


Konzumáciou alkoholu sa zvyšuje riziko potratu a nízkej pôrodnej hmotnosti a môžu byť ovplyvnené vývojové procesy plodu spôsobmi, ktoré vedú k poškodeniu mozgu a fyzickým abnormalitám.


Alkohol môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa kedykoľvek počas tehotenstva a úroveň poškodenia závisí od množstva, frekvencie konzumácie a štádia tehotenstva, v ktorom žena pije. Vplyv majú však aj ďalšie faktory ako napríklad individuálne genetické faktory u matky i dieťaťa, fyzické a duševné zdravie matky, užívanie iných návykových látok a vonkajšie faktory ako napríklad expozícia stresu, násiliu alebo iným negatívnym skúsenostiam.


Viac informácii je dostupných tu: