Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458286
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (36. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 04. september 2020 14:48

sunglassesV 36. týždni (ku dňu 3.9.2019) dochádzalo k postupnému ukončovaniu prevádzky umelých aj prírodných kúpalísk.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa, pričom mnohé vykonané odbery boli poslednými v kúpacej sezóne (ďalej len „KS“).


V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020 sa s účinnosťou od 01.09.2020 do odvolania všetkým prevádzkovateľom nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať hygienické opatrenia v súlade s písmenom A) opatrenia. Prevádzkovatelia akvaparkov a kúpalísk sú povinní v rámci  hygienických opatrení zabezpečiť, aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1000 zákazníkov, pričom prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Ku koncu 36. týždňa bola ukončená prevádzka
na 6 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK"): Zelená voda - Kurinec, Teplý vrch -  Pláž Drieňok, Zlaté piesky, Delňa, RO Kunovská priehrada Sobotište a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.  


Na základe odberov vzoriek je vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 4 PK a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce -  Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko Tomášikovo, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády

TN

Zelená voda -  Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno

NR

APÁLI -  mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

 

VD Orava -  ATC JAMI, VD Orava -  ATC Slanica, VD Orava -  Nábrežie -  Námestovo, VD Orava -  ATC Prístav, VD Orava -  ATC Stará Hora, VD Žilina, Šútovske jazero -  Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch -  Pláž ORMET, Plážové kúpalisko -  jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša -  Tíšava

Veľká Domaša -  Valkov, Veľká Domaša -  Holčíkovce, Veľká Domaša -  Poľany, Veľká Domaša -  Dobrá, Veľká Domaša -  Nová Kelča, Veľká Domaša -  polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava -  Medvedia hora, Zemplínska Šírava -  Kamenec, Zemplínska Šírava -  Paľkov, Zemplínska Šírava -  Biela hora, Zemplínska Šírava -  Hôrka, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky, GEČA, IZRA

VN -  vodná nádrž   ATC -  autokemping   VD -  vodné dielo  RO -  rekreačná oblasť  


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročenia medznej hodnoty (ďalej len „MH“) cyanobaktérií je pre verejnosť vydaný na PK v Thermalparku Dunajská Streda (od 13.8.2020); PK je mimo prevádzky.


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov
na prírodných vodných plochách: RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Čaňa a Ružín (Košice).


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa naďalej neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií (informácia pre verejnosť vydaná dňa 7.8.2020); pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Okrem zníženej priehľadnosti bola zistená aj zvýšená farba na Krpáčove -  jazere a Lipovine -  Bátovce. Zvýšený celkový fosfor bol zaznamenaný na Rybníkoch Slovenská Volová a na Rybníku Chlmec; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Mierne prekročená MH v biologickom ukazovateli chlorofyl a spolu so zvýšeným celkovým fosforom, zníženou priehľadnosťou a zvýšenou farbou boli zistené na VN Brezová pod Bradlom. Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 36. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská nie sú zatiaľ k dispozícií.


V 37. týždni sú plánované odbery
napr. z Kuchajdy, Vajnorského jazera, Veľkého Draždiaku, Ivanky pri Dunaji, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno.UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 36. týždňa 89 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 353 bazénov. Dňa 1.9.2020 bola do prevádzky uvedená Mestská plaváreň Senica.


V 36. týždni bola
v niektorých okresoch (napr. Levice, Považská Bystrica, Prešov, Rožňava, Topoľčany, Trebišov, Trenčín) ukončená KS 2020 na všetkých UK. Na niektorých kúpaliskách ukončili prevádzku v KS 2020 len niektoré bazény napr. na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) I Štúrovo - dojazdový bazén i bazény lagúna a oáza, na TK Podhájska - tobogany a detský bazén pri toboganoch.


V závislosti od počasia
boli v tomto týždni prevádzkované napr. Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Vrútky, Kúpalisko v ŠRZ Drienok, TK Vieska. Len pri priaznivých poveternostných podmienkach boli využívané UK - Bazény pri Penzióne Slanický dvor a Penzión KOTVA.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na TK Komárno a v ThermalPark-u NITRAVA; obe uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpalisku Bardejovské Kúpele, a. s.; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii. V tomto týždni boli odobraté vzorky vody aj na LK Malacky, ktoré preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. vo vonkajšom neplaveckom bazéne vo Wellness centre Patince; na kúpalisku boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská -  Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky