Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458306
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Sobota, 29. august 2020 11:38

swimmingV 35. týždni (ku dňu 27.8.2020) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

V závislosti od počasia boli naďalej v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin, Turčianske Teplice i Žilina. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola zaznamenaná nižšia návštevnosť na kúpaliskách v okresoch Senica a Trebišov; výrazne ovplyvnená počasím bola aj návštevnosť kúpalísk v okrese Rimavská Sobota.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 35. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 10 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce -  Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko Tomášikovo, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády

TN

Zelená voda -  Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno

NR

APÁLI -  mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara -  Liptovský Trnovec 

VD Orava -  ATC JAMI, VD Orava -  ATC Slanica, VD Orava -  Nábrežie -  Námestovo, VD Orava -  ATC Prístav, VD Orava -  ATC Stará Hora, VD Žilina, Šútovske jazero -  Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch -  Pláž Drieňok, Teplý vrch -  Pláž ORMET, Zelená voda -  Kurinec, Plážové kúpalisko -  jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša -  Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša -  Valkov, Veľká Domaša -  Holčíkovce, Veľká Domaša -  Poľany, Veľká Domaša -  Dobrá, Veľká Domaša -  Nová Kelča, Veľká Domaša -  polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava -  Medvedia hora, Zemplínska Šírava -  Kamenec, Zemplínska Šírava -  Paľkov, Zemplínska Šírava -  Biela hora, Zemplínska Šírava -  Hôrka, Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky, GEČA, IZRA

VN -  vodná nádrž   ATC -  autokemping   VD -  vodné dielo  RO -  rekreačná oblasť  


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročenia medznej hodnoty (ďalej len „MH“) cyanobaktérií je pre verejnosť vydaný na PK v Thermalparku Dunajská Streda (od 13.8.2020); PK je mimo prevádzky.


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov
na prírodných vodných plochách: RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Čaňa a Ružín (Košice).


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa naďalej neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií (informácia pre verejnosť vydaná dňa 7.8.2020); pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Okrem zníženej priehľadnosti bola zistená aj zvýšená farba na Krpáčove -  jazere a Lipovine -  Bátovce. Zvýšený celkový fosfor bol zaznamenaný na Rybníkoch Slovenská Volová a na Rybníku Chlmec; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 35. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Zemplínska Šírava (v piatich strediskách -  Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka), Vinianske jazero, Veľká Domaša - Valkov, VN Prusy, Zelená voda -  Nové Mesto nad Váhom, Šulianske jazero nie sú zatiaľ k dispozícií. Výsledky tohto týždňových odberov vzoriek vôd z KuchajdyVeľkého Draždiaku preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


V 36. týždni sú plánované odbery
napr. z Malých Levárov, Plaveckého Štvrtku, Nových Košarísk.


Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané
Dolno Hodrušské jazero (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a Ružiná (rekonštrukcia).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 35. týždňa 148 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 516 bazénov. Prevádzka bude ukončená dňa 28.8.2020 na Kúpalisku Vyšná Slaná.


V 35. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: THERMALPARK DS, Kúpalisko Rožňava, Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Topoľčany; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené. Hygienické nedostatky boli zistené pri výkone ŠZD na UK Betty Pension vo Veľkom Mederi a budú prevádzkovateľom priebežne odstraňované.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: Verejné kúpalisko v Jasení, LK Podbrezová (plavecký bazén), Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Retro Thermal Diakovce, TK Vincov les Sládkovičovo, Wellness centrum Patince, LK Vrútky; všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov. Pri výkone ŠZD boli na Kúpalisku TERMÁL s.r.o, Dolná Strehová zistené znížené hodnoty chlóru; na kúpalisku boli prijaté nápravné opatrenia.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: LK Brezová pod Bradlom,  LK SAMŠPORT Myjava,  LK na Ostrove Trenčín, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove (vonkajší oddychový bazén),  DÚHA v Partizánskom, Národné centrum vodného póla Nováky,  TK Chalmová,  Čajka v Bojniciach. Výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v detskom bazéne na UK Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote; na kúpalisku boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody. Rovnaká situácia bola zaznamenaná aj v neplaveckom a detskom bazéne na Kúpalisku Bretka, pričom dňa 25.8.2020 boli oba bazény vypustené.


Opakované odbery vzoriek vody z bazénov
, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie, sa vykonali napr. zo starého plaveckého, starého detského, nového detského bazénu a dopadového bazénu pri detskej nafukovacej šmýkačke CHOBOTNICA na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská -  Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky