Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18642157
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (34. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 21. august 2020 12:59

swimming2V 34. týždni (ku dňu 20.8.2020) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Púchov a Ilava. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola zaznamenaná nižšia návštevnosť na kúpaliskách v okresoch Trebišov, Rimavská Sobota i Svidník. Priemerne boli navštevované kúpaliská v okresoch Námestovo a Tvrdošín, pričom vodné plochy s neorganizovaným typom rekreácie a bez prevádzkovateľov sú v týchto okresoch využívané na kúpanie len počas horúcich dní.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 34. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 10 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

RO Kunovská priehrada Sobotište 

Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko Tomášikovo, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Šútovske jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Zákaz kúpania
z dôvodu prekročenia medznej hodnoty (ďalej len „MH“) cyanobaktérií je pre verejnosť vydaný na PK v Thermalparku Dunajská Streda (od 13.8.2020).


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa naďalej neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií (informácia pre verejnosť vydaná dňa 7.8.2020); pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.


Hygienickým požiadavkám
na kvalitu vody na kúpanie nevyhovujú na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané dňa 5.8.2020 z RO Gazarka Šaštín Stráže z dôvodu prekročenia MH cyanobaktérií a chlorofylu a. Voda naďalej nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov na Lipovine - Bátovce.


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Zvýšený celkový fosfor bol zaznamenaný na Rybníkoch Slovenská Volová a na Rybníku Chlmec; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Celkový fosfor patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a je vyšetrovaný nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 34. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Rusovce - Candell, Čunovo, IZRA, GEČA, Štrkovisko Čaňa, Veľká Domaša (z piatich stredísk - Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM), VN Brezová pod Bradlom, Lipovina - Bátovce, VD Žilina nie sú zatiaľ k dispozícií. Predbežné výsledky odberov z banskoštiavnických jazier Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero a Vindšachtské jazero sú vyhovujúce.


V 35. týždni sú plánované odbery
napr. z Kuchajdy, Vajnorského jazera, Veľkého Draždiaku, Ivanky pri Dunaji, VN Prusy, VN Stará Myjava, Štrkoviska Horná Streda, Zelenej vody - Nové Mesto nad Váhom i Šulianskeho jazera.


Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané
Dolno Hodrušské jazero (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a Ružiná (rekonštrukcia).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 34. týždňa 148 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 516 bazénov. Do prevádzky bol uvedený AquaFun PARK Veľká Lomnica. V ThermalParku NITRAVA v Poľnom Kesove bolo vydané rozhodnutie na uvedenie 3 nových bazénov do prevádzky.


Dňa 20.8.2020 nebolo v prevádzke TK Podhájska z dôvodu prebiehajúcich vyšetrovacích úkonov polície.


V 34. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: AQUATIC SPHERE - Šamorín, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Komárno, Wellness Santovka; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené. Pri ŠZD na UK  Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote boli zistené nedostatky, ktoré prevádzkovateľ odstráni v stanovených termínoch.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: Kúpalisko Rožňava (plavecký bazén), Kúpalisko Bretka (neplavecký a detský bazén), Kúpalisko Vyšná Slaná. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Pažiť Bánovce nad Bebravou; Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice; LK Nemšová; Biokúpalisko "KRTKO"; Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava; Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava; Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana; lNekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava; Nekryté LK Sobrance; LK Sabinov; Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (dojazdový, detský, športový a oddychový bazén, bazén umelé vlny). Výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov napr.

  • v detskom bazéne na UK Dúha v Partizánskom,

  • v dopadovom bazéne pri detskej nafukovacej šmýkačke CHOBOTNICA na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.

Na oboch kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Opakované odbery vzoriek vody z bazénov
, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie, sa vykonali napr. z rekreačného neplaveckého bazénu na LK Nitra i z oddychového bazénu na TK Retro Thermal Diakovce. V oboch bazénoch výsledky laboratórnych analýz vzoriek preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


Po vykonaní opatrení a následných laboratórnych skúškach vzoriek preukazujúcich vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie sú opäť v prevádzke všetky bazény v AquaCity Poprad. V 34. týždni boli nariadené opatrenia na zlepšenie kvality vody na kúpanie na základe nevyhovujúcich výsledkov aj na TK Vrbov; po ich vykonaní bola obnovená prevádzka bazénov.


Počas KS 2020 nebudú v prevádzke
: LK Zlaté Moravce, LK Revúca, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, LK Čalovec, LK Moldava n/Bodvou, Kúpalisko Detva, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Termál centrum GALANDIA Galanta, Mestská plaváreň Senica, Krytá plaváreň Veľký Krtíš, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky