ÚVZ SR: Informácia k potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 za deň 20.08.2020 (123 potvrdených prípadov) Tlačiť E-mail
Piatok, 21. august 2020 12:42

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na lokálnej úrovni, sledujú epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti a okamžite reagujú na jej vývoj. RÚVZ v SR sú v kontakte so všetkými zainteresovanými subjektmi a situáciu spoločne riešia.


Epidemiologická situácia, ktorú na dennej báze sledujeme a vyhodnocujeme, je pod kontrolou. Nárast počtu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 je výsledok aktívneho a dôsledného dohľadávania kontaktov v lokalizovaných a podchytených ohniskách nákazy a ich nárazového testovania na ochorenie COVID-19 v ostatných dňoch. Vyšší výskyt ochorenia COVID-19 sme preto očakávali.


Radi by sme však vyzvali verejnosť, v spoločnom záujme ochrany zdravia, k rešpektovaniu celoplošne platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a rovnako aj opatrení a odporúčaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR prijímaných na lokálnej úrovni. Rovnako opäť vyzývame verejnosť na zváženie nevyhnutnosti organizovania veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorej sa zídu osoby z rôznych častí Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pripomíname tiež dôležitosť a mimoriadnu potrebnosť aktualizácie krízových plánov vo veľkých podnikoch v súčinnosti s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.


Častokrát sa stretávame s tým, že verejnosť sa dostáva k protichodným informáciám o ochorení COVID-19, a to najmä na internete a sociálnych sieťach. Je dôležité dôverovať informáciám poskytnutých od národných zdravotníckych inštitúcií, od epidemiológov, lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov s potrebným odborným vzdelaním a praxou a riadiť sa ich pokynmi a odporúčaniami, pretože majú za cieľ jediné – chrániť naše zdravie. Dbajte na základné hygienické opatrenia: noste rúška, dodržujte dostatočný odstup od cudzích ľudí a pravidelne si umývajte, respektíve dezinfikujte ruky.


Početnejší výskyt nových prípadov ochorenia COVID-19 za včerajší deň zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Spišskej Novej Vsi, Dunajskej Strede, Prešove a v Žiline.


V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave boli v prípade výskytu ochorenia COVID-19 identifikované úzke kontakty pozitívnych osôb (epidemiologická súvislosť), importy zo zahraničia, v niektorých prípadoch sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. K výskytu ochorenia COVID-19 u úzkych kontaktov potvrdených prípadov uvádzame nasledovné: Ide o lokalizované a kontinuálne monitorované ohniská nákazy, v ktorých už boli prijaté protiepidemické opatrenia, vrátane dôkladnej dezinfekcie priestorov, opatrenia sa priebežne stále prijímajú. RÚVZ so sídlom v Bratislave je v kontakte so zainteresovanými subjektmi. Poskytuje im súčinnosť a situáciu spoločne riešia.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti úzke kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 a importy zo zahraničia. K úzkym kontaktom potvrdených prípadov uvádzame nasledovné: Ide o epidemiologickú súvislosť s rodinnou oslavou. Časť týchto kontaktov pracovala v dvoch miestnych prevádzkach, ktoré sú dnes z dôvodu vykonávania dezinfekcie priestorov zavreté. Dva potvrdené prípady ochorenia COVID-19 boli zaznamenané aj v podniku, ktorý aktuálne postupuje v zmysle vypracovaného krízového plánu. RÚVZ so sídlom v Trnave v koordinácii s Úradom verejného zdravotníctva SR zabezpečuje vo veci potrebné protiepidemické opatrenia, pozitívnym osobám a ich kontaktom je nariadená izolácia a testovanie na ochorenie COVID-19, vrátane časti zamestnancov, ktorí sa zdržiavali v priestoroch, kde pozitívne osoby pracovali.


Nové potvrdené prípady ochorenia COVID-19, ktoré vo svojej územnej pôsobnosti zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, sú úzke kontakty osôb z lokalizovaných a kontinuálne monitorovaných ohnísk nákazy. Epidemiológovia naďalej pokračujú v dohľadávaní kontaktov osôb pozitívne testovaných na COVID-19 a nariaďujú protiepidemické opatrenia.


V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ide zväčša o importy zo zahraničia vo vzájomnej epidemiologickej súvislosti. Jeden prípad zaznamenaný za včerajší deň je kontakt už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19.


Výskyt nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede je rovnako výsledkom aktívneho dohľadania už potvrdených prípadov. V jednom prípade ide o import zo zahraničia.


Zo zahraničia pochádzajú aj dva prípady v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, epidemiologické vyšetrovanie v ďalších prípadoch stále pokračuje.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v prípade výskytu ochorenia COVID-19 pokračuje v epidemiologickom vyšetrovaní. Ostatné prípady boli dohľadané kontakty s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19.


Epidemiológovia naďalej pokračujú v aktívnom dohľadávaní kontaktov. Pozitívne osoby sú v domácej izolácii, rovnako aj ich kontakty, ktorým je nariadené testovanie na ochorenie COVID-19.

Na Slovensku vo štvrtok (20. 8.) pribudlo 123 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo tak v krajine evidujeme 3225 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo u 76 mužov a 47 žien vo veku od troch do 86 rokov v okresoch Bratislava (34), Trnava (17), Trenčín (13), Žilina (8), Spišská Nová Ves (6), Senec (5), Prešov (5), Dunajská Streda (4), Čadca (3), Prievidza (3), Vranov nad Topľou (3), Nové Zámky (3), Galanta (2), Nitra (2), Michalovce (2), Ilava (2), Kysucké Nové Mesto (1), Bánovce nad Bebravou (1), Púchov (1), Košice (1), Komárno (1), Pezinok (1), Banská Bystrica (1), Malacky (1), Šaľa (1), Trebišov (1) a Námestovo (1).