Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18641802
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (33. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 14. august 2020 11:00

swimming3V 33. týždni (ku dňu 13.8.2020) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.

V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Zvýšená návštevnosť bola zaznamenaná na kúpaliskách v okresoch Trebišov, Svidník i Rimavská Sobota.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 33. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

PK v Thermalparku Dunajská Streda, RO Kunovská priehrada Sobotište 

Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko Tomášikovo, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády

TN

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Šútovske jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice a Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky

VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach sa neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie z dôvodu prekročených hodnôt cyanobaktérií; informácia pre verejnosť bola vydaná dňa 7.8.2020. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody považuje za prípustnú.


Hygienickým požiadavkám
na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

  • VN Kanianka - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť a zvýšená farba (odber dňa 7.7.2020),

  • VN Nitrianske Rudno - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť (odber dňa 7.7.2020).


Farba patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele
a je vyšetrovaná nad rámec povinných ukazovateľov.


Voda naďalej nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie 
nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov na Lipovine - Bátovce.


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Zvýšený celkový fosfor bol zaznamenaný na Rybníkoch Slovenská Volová a na Rybníku Chlmec; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Celkový fosfor patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a je vyšetrovaný nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 33. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Krpáčovo - jazero, Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, VN Duchonka, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, VN Stará Myjava, VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Šulianske jazero, Zemplínska Šírava (z piatich stredísk - Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka) nie sú zatiaľ k dispozícií. ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný na PK Veľká Domaša - Tíšava; hygienické nedostatky v prevádzkovaní kúpaliska neboli zistené.

V 34. týždni sú plánované odbery napr. zo štyroch banskoštiavnických jazier (Počúvadlianskeho jazera, Veľkého Kolpašského jazera, Veľkého Richňavského jazera a Vindšachtského jazera), Rusoviec - Candellu, Čunova i VD Žilina.


Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané
Dolno Hodrušské jazero (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a Ružiná (rekonštrukcia).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 33. týždňa 146 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 508 bazénov. V rámci areálu UK Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote bol do prevádzky uvedený toboganový komplex s dopadovým bazénom.


Na Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) Pažiť v Bánovciach nad Bebravou bola od dňa 12.8.2020 obnovená plná prevádzka.


Detský bazén na LK Podbrezová bol mimo prevádzky od dňa 10.8.2020; plánované uvedenie bazéna do prevádzky je dňa 21.8.2020. Mimo prevádzky boli aj detský bazén pri Hoteli GARDEN v Košickej Belej, detský vnútorný bazén na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Vrbov, oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, detský bazén v Športcentre EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany.


V 33. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus", TK Topoľníky, LK Humenné, Barnova Rika v Zemplínskych Hámroch, Biokúpalisko v Snine, DRZ Sninské rybníky v Snine, Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach, Kúpalisko Bretka, Kúpalisko Rožňava, Kúpalisko Vyšná Slaná, Umelé kúpalisko Sklené Teplice, Vodný raj Vyhne; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.


ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na UK: TK Nesvady, Areál vodných športov - LK v Trebišove, LK AQUA MARIA vo Veľatoch, Verejné kúpalisko v Jasení, LK SUNNY v Martine, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, TK Retro Thermal Diakovce. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: LK Makovica v Nižnej Polianke, DÚHA v Partizánskom, Národné centrum vodného póla Nováky, Čajka v Bojniciach, Kúpalisko TERMÁL s.r.o v Dolnej Strehovej, LK sídl. III v Prešove, LK Lipany a lNekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov:

  • vo vírivke pri detskom bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice,

  • v detskom a rekreačnom bazéne na LK Nitra,

  • v biobazéne na Biokúpalisku „KRTKO“ vo Veľkom Krtíši,

  • z nového plaveckého, nového detského a Baby bazénu na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici,

  • v neplaveckom bazéne v Športcentre EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene.


Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek
na kontrolu kvality bazénovej vody.


RÚVZ Poprad vydal zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku, pre krytý detský bazén Treasure Island a sedací vonkajší bazén v AquaCity Poprad.


Počas KS 2020 nebudú v prevádzke
: LK Zlaté Moravce, LK Revúca, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, LK Čalovec, LK Moldava n/Bodvou, Kúpalisko Detva, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Termál centrum GALANDIA Galanta, Mestská plaváreň Senica, Krytá plaváreň Veľký Krtíš, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky