Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458301
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 07. august 2020 13:04

peopleV 32. týždni (ku dňu 6.8.2020) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 32. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

PK v Thermalparku Dunajská Streda, RO Kunovská priehrada Sobotište 

Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko Tomášikovo, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády

TN

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom

NR

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Šútovske jazero - Kraľovany, Rieka

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice a Tajch

PO

Veľká Domaša - Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Hygienickým požiadavkám
na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

  • Ružín (Gelnica) - prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) črevných enterokokov (odberné miesto Ružín Chaty) a Escherichia coli (odberné miesto Ružín SKI)  (odber oboch vzoriek dňa 6.7.2020),

  • Ružín - prítoky - prekročenie MH črevných enterokokov, Escherichia coli i chlorofylu a (odberné miesto Ružín Hnilec, odber dňa 6.7.2020),

  • VN Kanianka - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť a zvýšená farba (odber dňa 7.7.2020),

  • VN Nitrianske Rudno - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť (odber dňa 7.7.2020),

  • Lipovine - Bátovce - prekročenie MH cyanobaktérií a chlorofylu a, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť, zvýšená farba a reakcia vody (odber dňa 28.7.2020).


Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele
a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Zvýšený celkový fosfor bol zaznamenaný na Rybníkoch Slovenská Volová a na Rybníku Chlmec; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 32. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Palcmanská Maša, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, RO Gazarka Šaštín Stráže, Veľká Domaša (v piatich strediskách - Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM) nie sú zatiaľ k dispozícií. Predbežné výsledky odberov z banskoštiavnických jazier Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero a Vindšachtské jazero sú vyhovujúce.


V 33. týždni sú plánované odbery
napr. na VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Krpáčovo - jazero a Šulianskom jazere.


Ďalšie odbery vzoriek vody v KS 2020 už nie sú plánované
napr. na VD Kráľová, Kaskády, Bagrovisku Čierna Voda, Bagrovisku Tomášikovo a Šintavských baniach.


Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané
Dolno Hodrušské jazero (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a Ružiná (rekonštrukcia).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 32. týždňa 146 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 509 bazénov. Do prevádzky bol uvedený plavecký bazén pri Hoteli Garden v Košickej Belej. Opätovne bolo do prevádzky uvedené Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) SAMŠPORT Myjava.


Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 bola na LK Pažiť v Bánovciach nad Bebravou znížená kapacita na 500 návštevníkov od 5.8.2020; dátum opätovného obnovenia kapacity kúpaliska zatiaľ nie je známy.


Pre nevyhovujúce počasie bolo dňa 4.8.2020 zatvorené Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom. V závislosti od počasia boli v prevádzke viaceré UK ako napr. LK SUNNY v Martine, LK Vrútky, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Vieska v Turčianskych Tepliciach. Nízka návštevnosť bola zaznamenaná napr. v Areáli vodných športov - LK v Trebišove a LK AQUA MARIA vo Veľatoch.


V 32. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: AQUATIC SPHERE - Šamorín, WELLNESS SPHERE - Šamorín; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.  


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: Kúpalisko Vyšná Slaná, LK Nitra, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICA v Bystrej, Kúpalisko Rožňava (plavecký bazén), Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici (nový plavecký, nový detský a Baby bazén). Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: Kúpalisko Bretka, LK Stropkov, Kúpalisko Remata, TK Chalmová, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (plavecký  bazén), LK Brezová pod Bradlom (neplavecký bazén); výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov:

  • vo vírivke pri detskom bazéne, VIP oddychovom bazéne a vírivke pri VIP bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice,

  • v pravom detskom bazéne na TK Vrbov,

  • v 25 m bazéne v Bazénoch Kurinec v Rimavskej Sobote.


Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek
na kontrolu kvality bazénovej vody.


Na TK Retro Thermal Diakovce bol naďalej dôvodu nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody na kúpanie uzatvorený detský bazén do 6 rokov; bazén bude opätovne spustený do prevádzky po preukázaní vyhovujúcej kvality vody.


Nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie
bola preukázaná na základe ostatných odberov v detskom bazéne na Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany; na kúpalisku boli nariadené opatrenia a kontrolný odber vzoriek bazénovej vody.


Počas KS 2020 nebudú v prevádzke
: LK Zlaté Moravce, LK Revúca, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, LK Čalovec, LK Moldava n/Bodvou, Kúpalisko Detva, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Termál centrum GALANDIA Galanta, Mestská plaváreň Senica, Krytá plaváreň Veľký Krtíš, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky