Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3548
Počet zobrazení obsahu : 20458055
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 31. Júl 2020 11:41

senecV 31. týždni (ku dňu 30.7.2020) bola v prevádzke väčšina prírodných a  umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2020 prevádzkovať.
V okresoch Martin, Turčianske Teplice a Považská Bystrica boli viaceré kúpaliská prevádzkované v závislosti od počasia. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola nízka návštevnosť zaznamenaná na oboch kúpaliskách v okrese Trebišov. Naopak z dôvodu priaznivého počasia bola zaznamenaná vyššia návštevnosť na kúpaliskách v okresoch Dunajská Streda, Poprad a Rimavská Sobota.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 31. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

PK v Thermalparku Dunajská Streda, RO Kunovská priehrada Sobotište 

Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko Tomášikovo, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo - jazero

PO

Veľká Domaša - Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Orientačne bola od začiatku KS 2020 overená kvalita vody na kúpanie aj na ďalších vybraných lokalitách v Bratislavskom kraji
: Hlboké jazero Senec, Šutrovka Veľký Biel, Strieborné jazero Senec, Teplý prameň v obci Chorvátsky Grob, Mláky - Sekule (štrkovňa), VN KučišdorfVN Svätý Jur, Panónsky les. Odobraté vzorky vody na lokalitách vyhoveli vo vyšetrovaných ukazovateľoch platným požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie; rozšírený rozbor nad rámec platných požiadaviek však poukazuje na nedostatky v mikrobiologickej stabilite vody najmä v prípade Strieborného jazera Senec, VN Kučišdorf VN Svätý Jur, Panónsky les, v menšej miere i v prípade Hlbokého jazera Senec a Mláky - Sekule (štrkovňa).


Hygienickým požiadavkám
na kvalitu vody na kúpanie nevyhovujú na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

  • Ružín (Gelnica) - prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) črevných enterokokov (odberné miesto Ružín Chaty) a Escherichia coli (odberné miesto Ružín SKI)  (odber oboch vzoriek dňa 6.7.2020),

  • Ružín - prítoky - prekročenie MH črevných enterokokov, Escherichia coli i chlorofylu a (odberné miesto Ružín Hnilec, odber dňa 6.7.2020),

  • VN Kanianka - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť a zvýšená farba (odber dňa 7.7.2020),

  • VN Nitrianske Rudno - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť (odber dňa 7.7.2020).


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Znížená priehľadnosť, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba boli zaznamenané na Lipovine - Bátovce, zvýšený celkový fosfor na Rybníkoch Slovenská Volová a na Rybníku Chlmec; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 31. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Kuchajda, Veľký Draždiak, Vinianske jazero,  Lipovina - Bátovce, Veľká Domaša - Valkov, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Zemplínska Šírava (v piatich strediskách - Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka) nie sú zatiaľ k dispozícií. Vzorky vody na kúpanie boli odobraté aj na PK Veľká Domaša - Tíšava a ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný na Liptovskej Mare - Liptovskom Trnovci. Predbežné výsledky odberov z lokalít Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice a Tajch sú vyhovujúce.


V 32. týždni sú plánované odbery
napr. na Palcmanskej MašiVD Žilina.


Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané
Dolno Hodrušské jazero (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a Ružiná (rekonštrukcia).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 143 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 504 bazénov. Do prevádzky boli uvedené bazén pri Hoteli Severka a Nekryté letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Strážske. Do prevádzky bol uvedený aj detský bazén na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Tvrdošovce.


Prevádzka LK SAMŠPORT Myjava bola prerušená z dôvodu zvýšeného výskytu prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Myjava; termín opätovného otvorenia LK ešte nie je známy.


Ešte v 30. týždni bola ukončená prevádzka vonkajšieho bazéna pri Rekreačnom zariadení Pstružné.


V 31. týždni boli mimo prevádzky viaceré bazény na UK ako napr. oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, detský bazén v Športcentre EKOMA rekreačno športový areál; v letnom období budú mimo prevádzky tiež dva bazény v krytej plavárni na TK I Štúrovo.


V 31. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na UK: THERMALPARK Dunajská Streda, TK Topoľníky, Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus", Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, Kúpalisko Bretka, LK Humenné, Barnova Rika v Zemplínkych Hámroch, Biokúpalisko v Snine; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.  


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: Verejné kúpalisko v Jasení, LK  Podbrezová, TK Horné Saliby, LK Topoľčany, SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach, TK Vieska v Turčianskych Tepliciach, Vodný svet Číž. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: LK LETKA v Novej Dubnici, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, Kúpalisko Zelená žaba Trenčianske Teplice, LK Nemšová, Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, LK Modra, LK na Družstevnej ul. v Bardejove, Krasňany a Zbojnička Rača v Bratislave; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov v dojazdovom a oddychovom bazéne v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník i detskom bazéne na TK Chalmová; na oboch kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody. Na TK Retro Thermal Diakovce bol z rovnakého dôvodu uzatvorený detský bazén do 6 rokov do preukázania vyhovujúcej kvality bazénovej vody.


Vybavovanie žiadostí o povolenie na prevádzku prebieha
stále na UK: Hotel GARDEN v Košickej Belej, Penzión KOTVA v Trstenej, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach, AquaFun PARK Veľká Lomnica.


Počas KS 2020 nebudú v prevádzke
: LK Zlaté Moravce, LK Revúca, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, LK Čalovec, LK Moldava n/Bodvou, Kúpalisko Detva, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Termál centrum GALANDIA Galanta, Mestská plaváreň Senica, Krytá plaváreň Veľký Krtíš, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove, Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky