Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18642227
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (30. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 24. Júl 2020 11:24

funV 30. týždni (ku dňu 23.7.2020) bola v prevádzke väčšina prírodných a  umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2020 prevádzkovať.
V okresoch Martin, Turčianske Teplice, Bojnice i Žilina boli viaceré kúpaliská prevádzkované v závislosti od počasia. Z dôvodu nepriaznivého počasia bola nízka návštevnosť zaznamenaná na kúpaliskách v okresoch Senica a Trebišov; návštevnosť bola ovplyvnená výkyvmi počasia i na kúpaliskách v okrese Rimavská Sobota.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 30. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

PK v Thermalparku Dunajská Streda, RO Kunovská priehrada Sobotište 

Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko Tomášikovo, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády

TN

 

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo - jazero

PO

Veľká Domaša - Tíšava, PK Delňa

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť 


Orientačne bola na začiatku KS 2020 overená kvalita vody na kúpanie aj na ďalších vybraných lokalitách v Bratislavskom kraji
: Hlboké jazero Senec, Šutrovka Veľký Biel, Strieborné jazero Senec, Teplý prameň v obci Chorvátsky Grob, Mláky - Sekule (štrkovňa) a VN Kučišdorf. Odobraté vzorky vody na lokalitách vyhoveli vo vyšetrovaných ukazovateľoch platným požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie; rozšírený rozbor však poukazuje na nedostatky v mikrobiologickej stabilite vody najmä v prípade Strieborného jazera Senec a VN Kučišdorf, v menšej miere i v prípade Hlbokého jazera Senec a Mláky - Sekule (štrkovňa).


Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhovujú na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

  • Ružín (Gelnica) - prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) črevných enterokokov (odberné miesto Ružín Chaty) a Escherichia coli (odberné miesto Ružín SKI)  (odber oboch vzoriek dňa 6.7.2020),

  • Ružín - prítoky - prekročenie MH črevných enterokokov, Escherichia coli chlorofylu a (odberné miesto Ružín Hnilec, odber dňa 6.7.2020),

  • VN Kanianka - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť a zvýšená farba (odber dňa 7.7.2020),

  • VN Nitrianske Rudno - prekročenie MH črevných enterokokov, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť (odber dňa 7.7.2020),

  • Rybník Chlmec - prekročenie MH chlorofylu a, zaznamenaný bol aj zvýšený celkový fosfor (odber dňa 17.6.2020). 


S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie
vodná plocha Šintavské bane i Vinianske jazero. Znížená priehľadnosť, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba boli zaznamenané na Lipovine - Bátovce, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba na Rybníkoch Slovenská Volová; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 30. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Veľká Domaša (strediská Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM) a Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka, nie sú zatiaľ k dispozícií. Predbežné výsledky odberov z banskoštiavnických jazier Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero a Vindšachtské jazero sú vyhovujúce.


V 31. týždni sú plánované odbery
napr. na lokalitách: Belianske jazero, Klinger, Evičkine jazero, Kopanice, Tajch a Lipovina - Bátovce.


Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané
Dolno Hodrušské jazero (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a Ružiná (rekonštrukcia).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 30. týždňa 143 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 500 bazénov. Do prevádzky boli uvedené napr. kúpaliská: Kúpalisko Bretka, Verejné kúpalisko v Jasení, DRZ Sninské rybníky v Snine, Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) AQUA MARIA vo Veľatoch a Biobazén Oravský Háj v Brezovici. Do prevádzky bol uvedený aj nový zážitkový bazén na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Podhájska.


Mimo prevádzky boli viaceré bazény na UK
ako napr. plavecký bazén na LK Sabinov, oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky, detský bazén v Športcentre EKOMA rekreačno športový areál, dopadový bazén toboganu na Letnom kúpalisku (ďalej len „LK“) Topoľčany a detský bazén na TK Tvrdošovce (prevádzkovateľ požiadal o jeho uvedenie do prevádzky, žiadosť je v štádiu riešenia); v letnom období budú mimo prevádzky tiež dva bazény v krytej plavárni na TK I Štúrovo.


V 30. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
napr. na LK Hnúšťa, UK Sklené Teplice a vo Vodnom raji Vyhne; závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené.  


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný napr. na UK: krytý bazén Izabela v areáli TK Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy; Kúpalisko Rožňava; Kúpalisko Vyšná Slaná; Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici (starý plavecký a starý detský bazén); LK Makovica v Nižnej Polianke; bazén v Apart - Club Zora, Bardejovské Kúpele; TK Vincov les v Sládkovičove; TK Komárno. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (športový, oddychový, dojazdový, detský bazén a bazén umelé vlny); TK Chalmová; Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava; Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana v Kaluži; lNekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava; IUVENTA v Bratislave; Biokúpalisko v Snine; Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši; Wellnes-Aquatermal v Dolnej Strehovej; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Opakované odbery vzoriek vody z bazénov
, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie, sa vykonali napr. v dvoch detských bazénoch na TK Retro Thermal Diakovce. Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie bola preukázaná opakovanými odbermi v oddychovom bazéne na ThermalParku NITRAVA i v detskom bazéne na LK Stropkov.


Vybavovanie žiadostí o povolenie na prevádzku prebieha
stále na kúpaliskách: Hotel Severka v Zákopčí, Nekryté LK Strážske i Hotel GARDEN v Košickej Belej. Na KS 2020 sa stále ešte pripravuje aj AquaFun PARK Veľká Lomnica.


Počas KS 2020 budú prebiehať rekonštrukcie na LK Čalovec, v Termál centre GALANDIA Galanta a Krytej plavárni Veľký Krtíš. Z technických príčin nebudú počas KS 2020 prevádzkované: LK v Moldave n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch; prevádzkované nebudú ani LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Mestská plaváreň Senica, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Kúpalisko Detva a LK Revúca. V prevádzke nie je ani vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote - Krpáčove.  Dlhodobo mimo prevádzky sú LK Zlaté Moravce, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka; zrušené sú aj prevádzky Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch. 


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky