Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (28. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 10. Júl 2020 11:43

diverV 28. týždni (ku dňu 9.7.2020) bola v prevádzke väčšina prírodných a  umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2020 prevádzkovať. V niektorých okresoch (napr. Ilava, Rožňava, Tvrdošín, Vranov nad Topľou) je sezóna na všetkých kúpaliskách v štádiu príprav a posudzovania. Naopak v iných okresoch (napr. Prešov, Trenčín, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Žiar nad Hronom) sú v prevádzke všetky umelé kúpaliská.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) vykonávali v povolených zariadeniach v rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) kontrolu hygienického stavu kúpalísk a plnenia povinností, ktoré prevádzkovateľom ukladajú platné právne predpisy; realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie (vrátane odberov vzoriek vôd) na prírodných vodných plochách, ktoré nemajú organizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


V 29. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 9 prírodných kúpaliskách (ďalej len "PK") a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJ

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ

(s organizovanou rekreáciou)

PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)

BA

Zlaté Piesky, Slnečné jazerá

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

TT

PK v Thermalparku Dunajská Streda

Šulianske jazero, Bagrovisko Čierna Voda

TN

 

VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom

NR

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka

ZA

Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora

BB

Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici

Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero

PO

Veľká Domaša - Tíšava

Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM

KE

 

Zemplínska Šírava - Medvedia hora Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Ružín (Gelnica), Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť  


Orientačne bola overená kvalita vody na kúpanie aj na ďalších vybraných lokalitách v Bratislavskom kraji: Hlboké jazero Senec, Šutrovka Veľký Biel, Strieborné jazero Senec a Teplý prameň v obci Chorvátsky Grob. Odobraté vzorky vody na lokalitách vyhoveli vo vyšetrovaných ukazovateľoch platným požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie; rozšírený rozbor však poukazuje na nedostatky v mikrobiologickej stabilite vody najmä v prípade Strieborného jazera Senec, v menšej miere i v prípade Hlbokého jazera Senec.


RO Kunovská priehrada Sobotište 
bude uvedená do prevádzky dňa 10.7.2020. Vybavovanie žiadosti o povolenie prevádzky stále prebieha na PK Delňa.


Voda nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie a nie je vhodná na kúpanie
na Rybníku Chlmec z dôvodu prekročenia limitnej hodnoty biologického ukazovateľa chlorofyl a; vo vode boli zistené aj zvýšené hodnoty celkového fosforu. Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bola zistená znížená priehľadnosť, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba na Lipovine - Bátovce, zvýšený celkový fosfor a zvýšená farba na Rybníkoch Slovenská Volová; voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Celkový fosfor a farba patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.


Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 28. týždňa z prírodných vodných plôch
(s neorganizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko JAZERO, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, VN Duchonka, VN Kanianka, VN Nitrianske Rudno, Bagrovisko Tomášikovo, Šintavské bane a piatich strediskách na Veľkej Domaši (Holčíkovce, Poľany, Dobrá, Nová Kelča, polostrov KRYM), nie sú zatiaľ k dispozícií. Predbežné výsledky sezónnych odberov z banskoštiavnických jazier Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero a Vindšachtské jazero sú vyhovujúce.


V 29. týždni sú plánované odbery
na: Krpáčovo - jazero, VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch: Belianske jazero, Klinger, Kopanice, Tajch.


Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané:
Dolno Hodrušské jazero (nedostatočne naplnené po rekonštrukcii);  Ružiná - pri obci Divín; Ružiná - pri obci Ružiná (rekonštrukcia).UMELÉ KÚPALISKÁ


Povolenie na prevádzku malo na konci 28. týždňa 128 umelých kúpalísk
(ďalej len „UK“) a 468 bazénov. Do prevádzky boli uvedené napr. bazény a kúpaliská: Penzión Lagáň v Radave, nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli BIELA MEDVEDICABystrej (bazén bude využívaný len ubytovanými návštevníkmi hotela), Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) sídl. III v Prešove, LK v Čadci a Mestské kúpalisko Bytča. V prevádzke nebude oddychový bazén na Kúpalisku Krupina - Tepličky a detský bazén v Športcentre EKOMA rekreačno športový areál. Pri ŠZD zo dňa 24.06.2020 bolo zistené, že Hotel Kormorán aj wellnes centrum Hotela RING boli mimo prevádzky.


Ku prevádzkovaným bazénom a kúpaliskám ďalej dopĺňame nasledovné informácie:

  • TK Podhájska - plavecký a neplavecký bazén boli asanované a na ich mieste bol postavený nový bazén, ktorý ešte neprešiel kolaudačným konaním,

  • TK I Štúrovo - do prevádzky bol uvedený nový zážitkový bazén,

  • TK Vrbov - na niekoľkých bazénoch prebiehajú ešte dokončovacie práce.


V 28. týždni RÚVZ vykonali ŠZD
v Rekreačnom zariadení Margita - Ilona, Wellness Santovke, Kúpalisku Modrá perla Veľké Úľany, Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Horné Saliby, TK Vincov les Sládkovičovo a TK Komárno. Na kúpaliskách neboli zistené žiadne nedostatky.


ŠZD spojený s odberom vzoriek
bol vykonaný na kúpaliskách: NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce, ThermalPark NITRAVA a Kúpalisku TERMÁL s.r.o, Dolná Strehová. Všetky uvedené kúpaliská boli bez nedostatkov.


Vzorky vody na kúpanie
boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách: TK Chalmová; LK Pažiť Bánovce nad Bebravou; LK Nemšová; Banská Bystrica, Plážové kúpalisko; Letný areál AQUARUTHENIA Svidník (plavecký bazén); výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie
bolo preukázané na základe ostatných odberov v oddychovom bazéne B2B na TK Nesvady. Na kúpalisku boli zabezpečené nápravné opatrenia a opakované odbery vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.


Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha
stále na kúpaliskách: Biobazén Oravský Háj, LK LETKA v Novej Dubnici, Nekryté LK Strážske, Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana, Kúpalisko Vyšná Slaná, Kúpalisko Rožňava, AQUA MARIA. Na KS 2020 sa pripravujú aj AquaFun PARK Veľká Lomnica, LK Sabinov a LK Stropkov. V nasledujúcich dňoch by mali byť do prevádzky uvedené aj LK Topoľčany (10.7.2020), AVŠ Trebišov (10.7.2020) a Kúpalisko Kežmarok (13.7.2020).


Ku koncu 28. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk:
LK Lučenec; verejné kúpalisko Poltár; Kúpalisko v ŠRZ Drienok; Fajn club v Bratislave; Biokúpalisko BOROVICA v Lozorne; Biokúpalisko Tri vody v Malinove; Penzión KOTVA v Trstenej; Košická Belá, Hotel GARDEN; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca; LK MŠK Považská Bystrica; LK LEDROV spol. s.r.o.; LK Podskalie; Plážové kúpalisko v Bojniciach; Kúpalisko Bretka; Dobrá Voda; Kamenný mlyn v Trnave; Hotel Severka v Zákopčí; TK Katarína, Kremnica; LÁŽO - PLÁŽO v Žiline; nadzemný vonkajší bazén pri Chate LIMBA v Bystrej; Biokúpalisko v Lackovciach; Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou; LK Mesta Vranov nad Topľou.


Počas KS 2020 budú prebiehať rekonštrukcie na LK Čalovec, v Termál centre GALANDIA Galanta a Krytej plavárni Veľký Krtíš. Z technických príčin nebudú počas KS 2020 prevádzkované: LK v Moldava n/Bodvou, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch; prevádzkované nebudú ani LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Mestská plaváreň Senica, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, LK Revúca a podľa doterajších informácií ani Kúpalisko Detva a Kúpalisko Neresnica. Prevádzkovateľ vonkajších bazénov pri Penzióne SCHWEINTAAL v Braväcove zvažuje možnosť ich neuvedenia do prevádzky počas tejto KS. Dlhodobo mimo prevádzky sú LK Zlaté Moravce, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka; zrušené sú aj prevádzky Summer Club-INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA a Funny Park v Piešťanoch. 


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR
www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz:Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky