ÚVZ SR: Informácia k systému testovania na ochorenie COVID-19 Tlačiť E-mail
Pondelok, 29. jún 2020 14:00

Odber klinických vzoriek na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19 sa aktuálne vykonáva cielene, adresnejšie, v indikovaných prípadoch. V súčasnosti, vzhľadom na adresnosť testovania, sa realizuje menej plošného testovania na ochorenie COVID-19.


Denný počet vykonaných vyšetrení závisí od:

  • počtu vzoriek biologického materiálu doručených do laboratórií (štátnych aj súkromných),

  • indikácií k odberu ošetrujúcim lekárom, infektologickými pracoviskami,

  • indikácií k odberu regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva – izolácia osôb v domácom prostredí, vyšetrovanie kontaktov prípadov COVID-19

  • počtov osôb vracajúcich sa zo zahraničia

  • počtu samoplatiteľov


K testovaniu na ochorenie COVID-19 cez víkend:

Tak ako v zahraničí, aj na Slovensku sa počas víkendu vykonáva menej odberov klinických vzoriek na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19. Cez víkend sa testujú spravidla neodkladné prípady v rámci epidemiologického vyšetrovania.

Indikovaní sú v súčasnosti ľudia, ktorí prichádzajú z krajín, ktoré nie sú v aktuálnom opatrení ÚVZ SR označené ako bezpečné. Ďalej ide o osoby vykazujúce klinické príznaky respiračného ochorenia. Rovnako sú to osoby, ktoré sa diagnostikujú v rámci epidemiologického vyšetrovania, pričom testovanie na ochorenie COVID-19 sa nariaďuje úzkym kontaktom s pozitívnymi osobami. Tiež ide o pacientov pred operačnými zákrokmi v prípade, že to indikuje lekár.


V regiónoch pracujú dlhoroční skúsení epidemiológovia, ktorí dokážu potvrdené prípady ochorenia COVID-19, respektíve ohniská nákazy veľmi rýchlo identifikovať, podchytiť a nariadiť potrebné protiepidemické opatrenia. Bez odkladu dohľadávajú kontakty potvrdených prípadov, tie úzke dávajú do izolácie a nariaďujú im klinický odber vzoriek na ochorenie COVID-19. Toto všetko sú veľmi účinné kroky k eliminácii šírenia ochorenia COVID-19.