Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 26. jún 2020 13:07

better_knowledge_for_better_care26. jún je od roku 1987 vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.


Témou medzinárodného dňa pre rok 2020 je „Better knowledge for better care“.


Zámerom medzinárodného dňa je zvýšiť povedomie o závažnom probléme, ktorý nelegálne drogy predstavujú pre spoločnosť. Ide o odhodlanie posilniť činnosť a medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa vplyvu drog na zdravie, vládu a bezpečnosť.


Viac ako 35 miliónov ľudí trpí poruchami zapríčinenými  užívaním drog. Užívanie drog sa v období rokov 2000 - 2018 zvyšovalo v rozvojových krajinách oveľa rýchlejšie ako v rozvinutých krajinách. Najväčší podiel užívateľov bol medzi dospievajúcimi a mladými dospelými.  V súvislosti s vplyvom negatívnych účinkov drog sú mladí ľudia najviac rizikovou skupinou.


Úrad OSN pre drogy a kriminalitu
(UNODC) zároveň povzbudzuje jednotlivcov, neziskové organizácie, súkromný sektor a aj členské štáty, aby sa zapojili do kampane realizovanej prostredníctvom sociálnych sietí.


#FactsForSolidarity

https://www.unodc.org/

https://www.emcdda.europa.eu/