Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697289
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 26. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 26. jún 2020 11:52

chripkaV 26. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 7 235 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 319,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,0 %.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 26. kalendárnom týždni 2020 hlásených 291 ochorení (chorobnosť 12,9/100 000), čo predstavuje 4,0 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,7 %.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 26. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených šesť nazofaryngeálnych výterov a 20 dvojíc sér, z ktorých sa potvrdil v jednom  prípade vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v dvoch prípadoch adenovírus a v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus.

V 26. kalendárnom týždni 2020 nebol v Slovenskej republike hlásený žiadny prípad akútneho respiračného ochorenia (SARI).


 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 26. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 67 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených     206 362 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 1 643 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 14 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 1 455. Ochoreniu podľahlo 28 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 1).  Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (mapa 1).
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal a aktualizoval v 26. kalendárnom týždni 2020 v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia Covid-19 nasledujúce opatrenia:

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5274/2020 zo dňa 25.6.2020 – prevádzky

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5089/2020 zo dňa 19.6.2020 – opatrenia k hraniciam – doplnenie bezpečných štátov

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5091/2020 zo dňa 19.6.2020 – prevádzky a hygiena potravín

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5090/2020 zo dňa 19.6.2020 – rúška stredné školy


Graf 1: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf1


Mapa 1: Výskyt ochorení COVID-19 v SR za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky