Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22129715
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2020 (stav ku dňu 12.6.2020) Tlačiť E-mail
Piatok, 19. jún 2020 13:25

feet2Rekreačné kúpanie budú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2020 poskytovať sezónne umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská s organizovanou rekreáciou a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.


Za KS je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti. Počas KS kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách budú zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor[1]. Kontrolu kvality vody na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát max. trikrát za KS príp. podľa aktuálnej situácie).


PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Celkovo bude počas KS 2020 monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie (viď. Príloha č. 1).


Zoznam vôd určených na kúpanie pre KS 2020 (s vyhláseným štatútom)
v jednotlivých krajoch je nasledovný:

 • BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá - Senec,

 • BB kraj: Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richňavské jazero,

 • KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero,

 • PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov KRYM,

 • TN kraj: Zelená voda - Nové mesto nad Váhom,

 • TT kraj: Šulianske jazero, Kunovská priehrada,

 • ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.


Od KS 2014 je mimo prevádzky Dolno Hodrušské jazero; na tomto jazere prebieha rekonštrukcia a nebude naplnené vodou. Voda je vypustená aj z VN Ružiná, pričom obe lokality (Ružiná - pri obci DivínRužiná - pri obci Ružiná) nebudú z dôvodu rekonštrukcie VN počas KS 2020 využívané verejnosťou na kúpanie ani monitorované.


Za vodu určenú na kúpanie (ďalej len „VUK“) sa považujú najvýznamnejšie prírodné    vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou   vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). Ich zaradenie do zoznamu VUK a monitorovanie ich stavu každoročne prebieha v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ktoré sú transponované do národného predpisu[2].


Ku 12.6.2020 bola RÚVZ povolená prevádzka 3 prírodných kúpalísk:

BB kraj: Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Teplý vrch - Pláž ORMET,

TT kraj: Rekreačná oblasť (ďalej len „RO“) Kunovská priehrada Sobotište.

Ako prírodné kúpaliská (ďalej len „PK“) sa označujú tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom) a svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú  požiadavky platných predpisov[3].


O povolenie na prevádzku požiadalo ďalších 7 PK:

 • BA kraj: Zlaté piesky, Slnečné jazerá - Senec,

 • BB kraj: Teplý vrch - Drieňok, Zelená voda - Kurinec,

 • PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava,

 • TT kraj: PK v areáli TK Thermalpark Dunajská Streda,

 • ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.

Zatiaľ výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na lokalite Teplý Vrch - Drieňok; na Zelenej vode - Kurinci bola zistená iba znížená priehľadnosť vody.


Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

 • KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach,

 • NR kraj: APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava,

 • TT kraj: Šulianske jazero.


Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili zníženú priehľadnosť vody vo VN Lipovina – Bátovce; voda na kúpanie v ostatných zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Na lokalite bola zaznamenaná aj zvýšená farba; jedná sa však o ukazovateľ vyšetrovaný nad rámec požiadaviek platných predpisov, ktorý je hodnotený na základe odporúčaných hodnôt.


Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané
aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícií:

 • BA kraj: Vajnorské jazero, Kuchajda, Rusovce - Candell, Čunovo, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji,

 • KE kraj: Ružín, Ružín - prítoky, Jazero Úhorná, Turzovské jazero,

 • NR kraj: TONA Šurany, VN Duchonka,

 • PO kraj: Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov Krym,

 • TN kraj: VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka.


Ku prírodným vodným plochám ďalej uvádzame:

 • Majiteľ RZ Teplý vrch - Pláž ORMET čiastočne zrekonštruoval sprchy a kuchynku v časti stanového tábora.

 • Na Vindšachtovskom jazere bol upravený prítok do jazera i breh, umiestnené drevené lavičky a osadené dve kabínky na prezliekanie.

 • Mimo prevádzky bude aj počas KS 2020 VN Trenčín - Opatová.UMELÉ KÚPALISKÁ


V priebehu KS 2020 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne (viď. Príloha č. 2).


Celkovo bude počas KS 2020 sledovaných 218 umelých kúpalísk s 675  bazénmi, z toho 197 s termálnou vodou a 478 s netermálnou vodou.


Počas KS 2020 je plánované otvorenie nového Biokúpaliska Lackovce (v Humennom) s 2 bazénmi (plaveckým a detským). Na kúpalisku Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote pribudne tobogan, ktorý však zatiaľ nie je skolaudovaný (predpoklad uvedenia do prevádzky je v mesiaci júl 2020). Na LK Lučenec pribudli tiež nové bazény, ktoré zatiaľ nie sú uvedené do prevádzky.  


Povolenie na prevádzku
dostalo k 12.6.2020 zatiaľ len 148 bazénov. V prevádzke sú najmä bazény na termálnych kúpaliskách (ďalej len „TK“): TK Topoľníky; TK Podhájska; TK Vrbov; Kúpalisko TERMÁL s.r.o, Dolná Strehová; TK Laura v Rajeckých Tepliciach. V prevádzke je sú aj ďalšie bazény na kúpaliskách a sezónne bazény: AQUAPARK Tatralandia, Vodný park Bešeňová, Letný areál AQUARUTHENIA Svidník, Kúpalisko Aquaspa Gánovce, AquaCity Poprad, Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, Kúpalisko Kežmarok, Kúpalisko Spišský Hrhov, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, RELAX AQUA SPA v Trnave, Kúpalisko Remata, Kúpalisko EVA v Piešťanoch, Aqua Beach Orlík vo Zvolene, Vonkajší rehabilitačný bazén KD Rubín v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén pri ŠLÚ Marína v Kováčovej. Niektoré kúpaliská fungujú len s obmedzeným počtom bazénov.


Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


Na mnohých kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky. O povolenie na prevádzku podalo žiadosť ku dňu 12.6.2020 niekoľko kúpalísk a bazénov v jednotlivých krajoch:

 • BA kraj: Kúpalisko Delfín v Bratislave - Ružinove, Tehelné pole v Bratislave - Novom Meste, Zbojnička v Bratislave - Rači, Krasňany v Bratislave - Rači, Kúpalisko Lamač v Bratislave - Lamači, Rosnička v Bratislave - Dúbravke, LK Pezinok - Sever, LK Modra,

 • BB kraj: Vodný svet Číž, Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši, Biokúpalisko "KRTKO" vo Veľkom Krtíši, HOLIDAYPARK Kováčová, Vonkajší rehabilitačný bazén pri LÚ Diamant v Dudinciach, Kúpalisko Krupina - Tepličky,

 • KE kraj: LK Medzev, LK na ul. Rumanova v Košiciach, UK Červená hviezda v Košiciach, Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana v Kaluži, Nekryté LK Strážske, Nekryté LK Sobrance, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava, Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava,

 • NR kraj: TK Komárno, Wellness centrum Patince, Rekreačné zariadenie Margita - Ilona, Wellness Santovka, TK Retro Thermal Diakovce, TK I Štúrovo, TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky,

 • PO kraj: Biokúpalisko v Snine, LK Plaza Beach v Prešove, Krytý bazén Izabela v areáli TK Vyšné Ružbachy,

 • TN kraj: LK MŠK Púchov s.r.o., TK Chalmová, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Brezová pod Bradlom, LK SAMŠPORT Myjava, LK Nemšová,

 • TT kraj: Mestské kúpalisko Senica, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica, Kúpalisko Pác - Kopánka v Cíferi,

 • ZA kraj: LK v Čadci, TK Liptovský Ján, Mestská krytá plaváreň Žilina, TK Veronika Rajec.

 • V NOVOLANDIA Lučenec - Rapovce bude zahájená prevádzka dňa 13.6.2020 len s oddychovým bazénom a plaveckým bazénom (bazén pre deti a neplavecký bazén zatiaľ nebudú v prevádzke).


Na niektorých kúpaliskách boli oproti KS 2019 vykonané zmeny a menšie rekonštrukcie, napr. po rekonštrukcii budú v prevádzke:

 • detský bazén na LK Revúca,

 • plavecký bazén v Letnom areáli AQUARUTHENIA Svidník.


Výstavba prebieha
tento rok v areáloch:

 • ThermalParku NITRAVA v Poľnom Kesove - tobogánová hala a ďalšie bazény,

 • TK Štúrovo I - nový bazén s atrakciami,

 • TK Podhájska - nový bazén, ktorý vznikol spojením plaveckého a neplaveckého bazénu,

 • TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky - nový objekt sociálnych zariadení pre návštevníkov a zázemia pre zamestnancov (predpokladaný termín ukončenia stavby je koniec roka 2020).


Počas KS 2020 bude prebiehať rekonštrukcia
priestorov plavárne na Krytej plavárni vo Veľkom Krtíši (predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je október 2020).


Počas KS 2020 budú mimo prevádzky kúpaliská:
LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch; vonkajší krytý bazén pri penzióne Čachovo v obci Selce; vonkajší bazén pri hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove; bazény pri hoteli Altis v Tvrdošíne; Termál centrum GALANDIA Galanta; LK Čalovec; LK TRITON v Košiciach; LK Moldava n/Bodvou; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava; Nekryté LK Malé Raškovce 59; LK Zlaté Moravce; Kúpalisko Čajka v Bojniciach; Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch; TK Katarína v Kremnici. Bazény pri hoteli Studnička v Námestove budú využívané len na súkromné účely.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím na tento odkaz.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky


Celú správu si môžete stiahnuť TU:
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2019 (stav ku dňu 12.6.2020)
 (pdf)