Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697408
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 25. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 19. jún 2020 10:45

chripkaV 25. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 6 440 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 283,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 6,6 %.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 25. kalendárnom týždni 2020 hlásených 307 ochorení (chorobnosť 13,5/100 000), čo predstavuje 4,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 48,0 %.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 25. kalendárnom týždni 2020 vyšetrené tri nazofaryngeálne výtery, z ktorých sa v jednom prípade potvrdil vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.

V 25. kalendárnom týždni 2020 nebol v Slovenskej republike hlásený žiadny prípad akútneho respiračného ochorenia (SARI).


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 25. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 35 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených     200 373 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 1 576 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 20 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 1 447. Ochoreniu podľahlo 28 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 1).  Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (mapa 1).

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal a aktualizoval v 25. kalendárnom týždni 2020 v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia Covid-19 nasledujúce opatrenia:

  • Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19

  • aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach


Graf 1: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf1


Mapa 1: Výskyt ochorení COVID-19 v SR za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

map


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky