Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697779
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 24. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 12. jún 2020 11:15

chripkaV 24. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 5 910 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 265,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4 %.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 24. kalendárnom týždni 2020 hlásených 203 ochorení (chorobnosť 9,1/100 000), čo predstavuje 3,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12,3 %.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 24. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených sedem nazofaryngeálnych výterov a 15 dvojíc sér, z ktorých sa v dvoch prípadoch potvrdil vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus a v jednom prípade M. pneumoniae.

V 24. kalendárnom týždni 2020 nebol v Slovenskej republike hlásený žiadny prípad akútneho respiračného ochorenia (SARI).


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 24. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 15 pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených     193 471 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 1 541 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 28 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 1 409. Ochoreniu podľahlo 28 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 1).  Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (mapa 1).
 

Vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil v 24. kalendárnom týždni k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené dôsledkom epidémie ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal a aktualizoval v 24. kalendárnom týždni 2020 v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia Covid-19 nasledujúce opatrenia:

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4738/2020 zo dňa 9.6.2020 – prevádzky

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4739/2020 zo dňa 9.6.2020 – podmienky domácej izolácie, zrušenie štátnej karantény

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4825/2020 zo dňa 9.6.2020 -  aktualizácia podmienok prekrytia horných dýchacích ciestGraf 1: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf1


Mapa 1: Výskyt ochorení COVID-19 v SR za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky