Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697673
Informácie o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 23. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 05. jún 2020 11:56

chripkaV 23. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 6 544 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 276,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,8 %.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 23. kalendárnom týždni 2020 hlásených 246 ochorení (chorobnosť 10,4/100 000), čo predstavuje 3,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5,6 %.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bol v 23. kalendárnom týždni 2020 vyšetrený jeden nazofaryngeálny výter a dve dvojice sér, z ktorých sa nepotvrdil etiologický agens ani v jednom prípade.

V 23. kalendárnom týždni 2020 nebol v Slovenskej republike hlásený žiadny prípad akútneho respiračného ochorenia (SARI).


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 23. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených šesť pozitívnych vzoriek na ochorenie  COVID-19.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 183 764 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 1 526 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 32 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 1 376. Ochoreniu podľahlo 28 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 1).  Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (mapa 1).
 

Vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil v 23. kalendárnom týždni k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal a aktualizoval v 23. kalendárnom týždni 2020 v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia Covid-19 nasledujúce opatrenia a usmernenie:

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4648/2020 - uvoľneniu hraničného režimu HU, AU

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4647/2020 - uvoľneniu hraničného režimu medzi SR a ČR

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020 - prevádzky 4. fáza

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4591/2020 – výnimky - prekrytie horných dýchacích ciest

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4593/2020 - zrušenie zákazu návštev na všetkých lôžkových oddeleniach     v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb

  • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – č. SOPZŠČ/4466/96046/2020


Graf 1: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf1


Mapa 1: Výskyt ochorení COVID-19 v SR za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapMgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky