Pripravte pracovisko na návrat zamestnancov Tlačiť E-mail
Utorok, 26. máj 2020 10:10

Ako sa COVID-19 šíri


COVID-19 sa šíri podobne ako chrípka. Väčšina nakazených má len mierne príznaky a uzdraví sa, u niektorých si priebeh ochorenia môže vyžiadať hospitalizáciu. Závažnejší priebeh mávajú obvykle ľudia s oslabenou imunitou a chronickými ochoreniami ako diabetes, ochorenia srdca, ciev a pľúc.


Nakaziť sa môžete vdýchnutím kvapôčok, ktoré chorý vykašle. Väčšina kvapôčok infikovanej tekutiny dopadá na okolité povrchy a objekty - stoly, telefóny, nákaza sa prenesie po dotyku s kontaminovanými povrchmi či objektmi a po následnom dotyku očí, nosa a úst.

Spôsoby prevencie šírenia COVID-19 na pracovisku

a/ Podporujte pravidelné a dôkladné umývanie rúk u zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov

- umiestnite na viditeľných miestach na pracovisku dávkovače s dezinfekčným prostriedkom na ruky a pravidelne ich dopĺňajte

- rozmiestnite na pracovisku plagáty propagujúce umývanie rúk

- zabezpečte zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom prístup k miestu, kde si je možné umyť ruky mydlom a vodou

b/ Dbajte na dezinfekciu pracovných povrchov:

- povrchy a predmety, napríklad telefóny, klávesnice, či iné pomôcky, pravidelne dezinfikujte

c/ Propagujte respiračnú hygienu

- využiť môžete plagáty, poradenstvo odborníkov na pracovné lekárstvo a bezpečnosť práce, informácie zo serióznych webov (národné zdravotnícke inštitúcie a podobne)


Odporúčania pred pracovnými cestami

- zamestnanci a dodávatelia by sa mali pred pracovnými cestami riadiť národnými odporúčaniami

- informujte zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov, že v prípade šírenia ochorenia COVID-19 vo vašom okolí by mal každý s príznakmi, aj s miernym kašľom alebo zvýšením teploty, zostať doma


Prečo by zamestnávatelia a usporiadatelia mali myslieť na COVID-19?

Pretože existuje riziko, že ľudia, ktorí sa zúčastnia vášho stretnutia alebo podujatia, tam môžu nechcene zaniesť koronavírus.

U väčšiny ľudí prebieha ochorenie mierne, no u niektorých sa priebeh môže skomplikovať, približne jeden z piatich musí byť hospitalizovaný.


PRED organizáciou stretnutia alebo podujatia:

Pozrite si úradné odporúčania pre miesto, kde sa stretnutie alebo podujatie bude konať, informujte sa o situácii na príslušnom úrade verejného zdravotníctva alebo u autorít v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Vypracujte plán prevencie infekcie:

- zvážte, či je nevyhnutné osobné stretnutie a či nie je možné nahradiť ho telekonferenciou alebo on-line

- zvážte, či nie je možné znížiť počet účastníkov

- zabezpečte dostatočné množstvo dezinfekcie na ruky a papierových utierok

- aktívne sledujte výskyt ochorenia COVID-19, poučte vopred účastníkov, že ak majú akékoľvek príznaky alebo sa necítia dobre, podujatia by sa nemali zúčastniť

- zabezpečte si kontaktné údaje organizátorov, účastníkov, zásobovateľov i návštevníkov a informujte ich, že ich osobné údaje budú poskytnuté miestnym úradom, ak niekto z účastníkov ochorie na infekčné ochorenie


Vypracujte plán pre prípad ochorenia s príznakmi COVID-19 (suchý kašeľ, horúčka, nevoľnosť)

- vyčleňte miesto alebo miestnosť, kde je možné bezpečne izolovať osobu, u ktorej sa prejavili príznaky, alebo sa necíti dobre

- vypracujte plán pre bezpečnú prepravu takejto osoby do zdravotníckeho zariadenia


POČAS stretnutia alebo podujatia:

- informujte účastníkov o epidemiologických opatreniach

- viditeľne rozmiestnite dávkovače alkoholového dezinfekčného roztoku na ruky v priestoroch podujatia

- rozmiestnite miesta na sedenie tak, aby boli účastníci dva metre od seba

- kedykoľvek je to možné, otvorte okná a dvere a priestory vyvetrajte


PO stretnutí:

- uchovajte mená a kontaktné informácie účastníkov aspoň mesiac, ak by jeden alebo viacero účastníkov ochorelo, môžu sa dohľadať ľudia, ktorí mohli prísť do kontaktu s nákazou

- ak bol niekto na podujatí izolovaný alebo u neho vzniklo podozrenie na COVID-19, usporiadatelia by o tom mali informovať ostatných zúčastnených


Pred cestou:

- uistite sa, že vaša organizácia a zamestnanci majú aktuálne informácie o miestach, kde sa vyskytuje COVID-19

- dôkladne zvážte prínosy a riziká spojené s nadchádzajúcou cestou


Počas cesty:

- upozorňujte zamestnancov, aby si pravidelne umývali ruky a boli aspoň dva metre od ľudí, ktorí kýchajú a kašlú


Po návrate z cesty:

- zamestnanci, ktorí sa vrátia z oblasti, kde sa šíri COVID-19, by mali sledovať svoj zdravotný stav počas 14 dní a merať si telesnú teplotu dvakrát denne

- ak sa u nich vyskytne kašeľ alebo mierne zvýšenie teploty, mali by zostať izolovaní doma, vyhýbať sa úzkemu kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov rodiny, kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch


Pamätajte si:

Je zodpovedné mať pripravené pracovisko na výskyt ochorenia COVID-19. Chráni to vašich zamestnancov a podnik.Text preložila a spracovala MUDr. Terézia Hrádocká

Pôvodné znenie na stránke WHO tu:
 (pdf)