ÚVZ SR: Svetový deň ,,Pohybom k zdraviu“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07. máj 2020 07:26

jogging

Od roku 2002 si vždy 10. mája pripomíname Svetový deň – Pohybom k zdraviu, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Tento deň upriamuje pozornosť na nedostatočnú fyzickú aktivitu, ako jeden z hlavných rizikových faktorov globálnej úmrtnosti, ktorá v mnohých krajinách stúpa. Fyzická inaktivita sa podieľa na vzniku rôznych neprenosných chronických ochorení. WHO uvádza, že viac ako 80% zo svetovej adolescentnej populácie je nedostatočne fyzicky aktívnych.

Odporúčaná fyzická aktivita miernej intenzity:

  • u detí a mladých ľudí - minimálne 60 minút denne,

  • u dospelých, vrátane seniorov - minimálne 150 minút týždenne.
     

V súčasnej situácii, kedy všetci vnímame prítomnosť pandémie COVID-19, je dôležité venovať čas pohybovej aktivite, ktorá má pozitívny prínos pre zdravie ľudí. Podľa aktuálnych opatrení a usmernení sa pre výkon pohybovej aktivity dajú využiť vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, taktiež môžu byť organizovaným spôsobom vykonávané vonkajšie športové aktivity pod vedením športového odborníka  (mimo kontaktných športov). Vhodné sú aj prechádzky v prírode, bicyklovanie, beh či turistika.


Pri vykonávaní pohybovej aktivity je však potrebné dbať na dodržiavanie hygienických opatrení, ako je napríklad povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo inými prostriedkami. V prípade, keď sú osoby žijúce v spoločnej domácnosti v prírode a je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov, nepotrebujú mať prekrytý nos a ústa. Tak isto rúška nemusia mať ani osoby nežijúce v spoločnej domácnosti, ktoré sú v prírode a ich vzdialenosť je najmenej 20 metrov. 


Nezabúdajme že pravidelnou a primeranou úrovňou fyzickej aktivity sa:

  • zlepšuje kondícia a výkonnosť srdcového svalu,

  • znižuje riziko hypertenzie, koronárnych srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky či rôznych druhov rakoviny,

  • zlepšuje psychická a fyzická pohoda, významne potrebná aj v čase aktuálnej pandémie,

  • redukuje nadváha či obezita a pod.
     

Osobám, ktoré sú v karanténe odporúčame napríklad online cvičenie či krátke aktívne prestávky počas dňa. Viac informácií pre osoby v karanténe


Text pripravil: Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR