COVID - 19 a seniori Tlačiť E-mail
Streda, 29. apríl 2020 15:44

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä generáciu starších zostať čo najviac doma. COVID-19 je nové ochorenie a informácie o rizikových faktoroch tejto závažnej choroby sú obmedzené. Na základe dostupných informácií a klinických poznatkov u seniorov a ľudí akéhokoľvek veku, ktorí majú vážne zdravotné ťažkosti (ochorenie srdca, pľúc alebo cukrovka) existuje väčšie riziko vzniku závažnejších komplikácií spôsobených ochorením COVID-19. Taktiež sú viac ohrození tí, ktorí žijú zariadeniach dlhodobej starostlivosti.


Čo môžete urobiť pre zníženie rizika ochorenia COVID-19:

  • Ak je to možné, zostaňte doma

  • Často si umývajte ruky

  • Vykonávajte každodenné činnosti tak, aby ste medzi sebou a ostatnými dodržiavali vzdialenosť aspoň 2 metre

  • Obchody navštevujte v odporúčanom čase vymedzenom pre osoby nad 65 rokov

  • Noste na verejnosti rúško


Poskytovanie podpory starším ľuďom, ich rodinám a opatrovateľom je nevyhnutnou súčasťou komplexnej reakcie krajín na pandémiu. V období izolácie a karantény starší ľudia potrebujú bezpečný prístup k potravinám, liekom, financiám, zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Dostatok informácií o tom, ako sa správať a čo robiť, ak sa u nich vyskytnú príznaky, čo, naopak, nerobiť a ako predchádzať ochoreniu, je pre duševné a fyzické zdravie starších ľudí počas pandémie rozhodujúci.


Starší ľudia sú často závislí od podpory zo strany komunít a opatrovateľov pri udržiavaní každodennej rutiny, aktívneho života a v prístupe k výživnej a vyváženej strave. Kľúčovým faktorom je tiež podpora duševného zdravia. Nájsť spôsob, ako zostať v kontakte so spoločnosťou, je pre túto vekovú skupinu ešte dôležitejšie, pretože mnohí nemajú prístup k digitálnym platformám.


Súčasná situácia a podmienky v súvislosti s prijatými opatreniami zameranými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 môžu mať za následok zvýšený stres


Čo môžete urobiť pre podporu duševného a fyzického zdravia:

  • Vyhýbajte sa negatívnym správam - doprajte si prestávky pri sledovaní, čítaní alebo počúvaní správ. Opakované vnímanie negatívnych informácií môže byť znepokojujúce.

  • Starajte sa o svoje telo. Venujte pozornosť správnemu dýchaniu, aby ste do tela dostali viac kyslíka. Cvičením dýchania sa lepšie zvláda fyzická a psychická záťaž. Meditujte, konzumujte zdravé a vyvážené jedlo, pravidelne cvičte, doprajte si dostatok spánku, vyhýbajte sa alkoholu a fajčeniu.

  • Urobte si čas na odpočinok. Pokúste sa vykonávať činnosti, ktoré vás tešia. Pustite si obľúbenú hudbu, venujte sa ručným prácam, vyberajte si programy, ktoré vás rozptýlia, upokoja alebo rozveselia, začnite maľovať alebo kresliť, prečítajte si dobrú knižku, uvarte alebo upečte si niečo chutné, lúštite krížovky, sudoku.

  • Spojte sa s ostatnými. Zavolajte svojim priateľom, ľuďom, ktorým dôverujete, a podeľte sa s nimi o to, ako prežívate toto obdobie, hovorte o svojich pocitoch, obavách, ale aj o plánoch do budúcnosti.

  • Ak cítite, že prežívanie súčasnej situácie je nad vaše sily, cítite pretrvávajúci smútok, úzkosť, depresie, vyhľadajte odbornú pomoc.


Deti a vnuci:


Ak vám záleží na starých rodičoch, zavolajte im každý deň, aby sa necítili sami.