RÚVZ/ÚVZ SR: Uvoľňujeme karantény v troch lokalitách v meste Krompachy Tlačiť E-mail
Piatok, 01. máj 2020 12:07

Dnešným dňom od 13. hodiny uvoľňujeme karanténu troch miestnych lokalít v meste Krompachy, v ktorých boli potvrdené prípady ochorenia COVID-19.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vydá zmenu opatrenia, ktorým sa zruší zákaz styku osôb z týchto lokalít s ostatným obyvateľstvom.


Osoby, u ktorých sa ochorenie COVID-19 pred troma týždňami potvrdilo, mali už v tomto týždni dvakrát po sebe testy s negatívnym výsledkom. U miestnych ľudí priaznivo dopadli aj výsledky merania teploty ako aj opakované kontrolné odbery vzoriek.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi epidemiologickú situáciu v regióne naďalej pozorne sleduje a spolupracuje s miestnou samosprávou a Krízovým štábom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.


Naďalej je potrebné dbať na povinné nosenie rúšok na verejnosti, umývanie a dezinfekciu rúk, obyvateľov prosíme o rešpektovanie protiepidemických opatrení a odporúčaných postupov zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.


V karanténe na Spiši je aktuálne ešte lokalita v obci Žehra. Karanténa bude uvoľnená v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v danej oblasti.