Výsledky úradnej kontroly zameranej na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.03.2020 pri ohrození verejného zdravia Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2020
Utorok, 21. apríl 2020 09:15

Výsledky úradnej kontroly zameranej na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.03.2020 pri ohrození verejného zdravia (pdf)