ÚVZ SR: Pitie alkoholu nechráni pred ochorením COVID-19 a môže byť nebezpečné Tlačiť E-mail
Piatok, 17. apríl 2020 13:34

V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa stretávame s rôznymi mýtmi. Pokiaľ ide o šírenie tohto ochorenia v súvislosti s alkoholom, tak snáď najznámejším mýtom je, že konzumácia alkoholu ničí vírus, ktorý spôsobuje COVID-19. Konzumácia alkoholu neničí vírus, ale naopak pravdepodobne zvýši zdravotné riziká, ak sa osoba infikuje. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že v žiadnom prípade by ste nemali konzumovať akýkoľvek druh alkoholického produktu ako prostriedok prevencie alebo liečby infekcie COVID-19.

 

Všeobecné informácie o zdraví a konzumácii alkoholu

 • Dôkazy naznačujú, že neexistuje bezpečný limit a v skutočnosti sa riziko poškodenia zdravia zvyšuje s každým pohárikom konzumovaného alkoholu.

 • Konzumácia alkoholu oslabuje imunitný systém a tým sa znižuje schopnosť vyrovnať sa s infekčnými ochoreniami.

 • Je známe, že alkohol dokonca aj keď vo veľmi malých množstvách spôsobuje určité druhy nádorových ochorení.

 • Konzumácia alkoholu kedykoľvek počas tehotenstva predstavuje riziko pre nenarodené dieťa.

 • Alkohol zvyšuje riziko úmrtia a zranenia v dôsledku zranení v cestnej premávke, utopenia alebo pádu.

 • Alkohol ovplyvňuje vaše myšlienky, úsudok, rozhodovanie a správanie.

 • Alkohol zvyšuje riziko, frekvenciu a závažnosť páchania násilia, ako je násilie v partnerských vzťahoch, sexuálne násilie, násilie u mládeže, zneužívanie starších a násilie páchané na deťoch.

 • Silné užívanie alkoholu zvyšuje riziko syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS), ktorá je jednou z najzávažnejších komplikácií COVID-19.


Čo robiť a čo nerobiť počas pandémie COVID-19

 • Vyvarujte sa alkoholu úplne, aby ste nenarušili váš imunitný systém a zdravie a neriskovali aj zdravie ostatných.

 • Zostaňte triezvi, aby ste boli ostražití, mohli konať rýchlo a rozhodovať sa s jasnou hlavou.

 • Uistite sa, že deti a mladí ľudia nemajú prístup k alkoholu.


Alkohol a izolácia alebo karanténa

Je dôležité pochopiť, že alkohol predstavuje riziko pre vaše zdravie a bezpečnosť, a preto by ste sa mu mali počas izolácie alebo karantény vyhýbať.

 • Pri práci z domu dodržiavajte pravidlá platné na pracovisku a dodržiavajte zákaz konzumácie alkoholických nápojov.

 • Alkohol nie je nevyhnutnou súčasťou vašich stravovacích návykov a nemal by byť prioritou vo vašom nákupnom zozname. Vyhýbajte sa vytváraniu si zásob alkoholu doma, pretože by to mohlo zvýšiť jeho spotrebu.

 • Váš čas a peniaze sú lepšie investované do nákupu zdravých a výživných potravín, ktoré udržia dobré zdravie a posilnia imunitný systém.

 • Namiesto toho, aby ste konzumovali alkohol, vyskúšajte si cvičenie doma. Fyzická aktivita posilňuje imunitný systém a z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska je vysoko prospešným spôsobom zvládnutia karantény.

 • Možno si myslíte, že alkohol vám pomáha vyrovnať sa so stresom, ale v skutočnosti to nie je dobrý spôsob zvládania choroby. Je známe, že konzumácia alkoholu zvyšuje príznaky panických a úzkostných porúch, depresie a iných duševných porúch a riziko násilia v rodine a domácnosti.


Častá alebo nadmerná konzumácia alkoholu môže zvýšiť riziko Vašich zdravotných problémov.


Fakt: Pitie alkoholu Vás nechráni pred COVID-19 a môže byť nebezpečné.


Text pripravil: Odbor podpory zdravia ÚVZ SR