Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697454
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 17. apríl 2020 11:30

chripkaV 16. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 7 734 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 354,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12,2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 020,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 126 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (63). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (34) a pneumónie (29).

Ochorenia hlásilo 44 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 37 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 16. kalendárnom týždni 2020 hlásených 331 ochorení (chorobnosť 15,2/100 000), čo predstavuje 4,3 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 14,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (42,1/100 000).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2020 neboli vyšetrené žiadne nazofaryngeálne výtery a dvojice sér (graf 3).       

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 943 vzoriek biologického materiálu (1 396 nazofaryngeálnych výterov a 547 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 374 pozitívnych:

-          93 x vírus chrípky A/H3

-          83 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          43 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like

-          26 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          17 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like

-          36 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          10 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like

-          36 x adenovírus

-          15 x respiračný syncyciálny vírus

-          12 x Mycoplasma pneumoniae

-          3 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 16. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu 

 

V 16. kalendárnom týždni 2020 neboli hlásené prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 32 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020
graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 16. kalendárnom týždni 2020 sa hlásilo 334 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 36 760 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 1 049 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných pacientov je 203. Celkový počet vyliečených pacientov je 167. Ochoreniu podľahlo osem osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (mapa 1).
 

Na základe záverov Ústredného krízového štábu bolo prerušené vyučovanie v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania.
 

Z dôvodu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol rozhodnutím hlavného hygienika Slovenskej republiky  dňom 7. 3. 2020 vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach všetkých zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb.


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf4


Mapa 1: Výskyt ochorení COVID-19 v SR za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapMgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky