Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR k zasielaniu SMS správ po veľkonočných sviatkoch Tlačiť E-mail
Streda, 15. apríl 2020 13:36

SMS správa s poďakovaním za dodržiavanie nariadených opatrení počas veľkonočných sviatkov je v mene Úradu verejného zdravotníctva SR zasielaná priebežne a plošne klientom všetkých štyroch mobilných operátorov. Uvedené technicky zabezpečovalo na základe požiadavky Ústredného krízového štábu SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR, pod ktorého gesciu spadajú telekomunikácie.


Veľkonočné sviatky na Slovensku prebiehali v inom režime, ako sme boli doteraz zvyknutí a stretnutia s príbuznými sme si museli odoprieť, v spoločnej snahe čo najviac zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva SR a predstavitelia Ústredného krízového štábu SR sa chceli aj touto cestou poďakovať verejnosti a zároveň vyjadriť podporu, pretože mnohí disciplinovane dodržiavajú nariadené opatrenia, čo pomáha spomaľovať šírenie ochorenia COVID-19.