Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky predložil odpočet plnenia úloh Národného programu podpory zdravia na medzirezortné pripomienkové konanie Tlačiť E-mail
Utorok, 14. apríl 2020 19:39

Správa o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia (ďalej NPPZ)  sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.634 z roku 2014 podľa bodu B.2. do 31.mája 2020.


Národný program podpory zdravia schválila Slovenská národná rada 30. januára 1992. Program bol viackrát aktualizovaný a to v roku 1995, v roku 1999 v roku 2005 a naposledy v roku 2014.


Hlavným cieľom NPPZ je dlhodobé zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky. Program je zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovaných jednotlivých zložiek spoločnosti.


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia, ako nelegislatívny materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky za obdobie rokov od 2014 do 2019.


Komplexná správa charakterizuje plnenie stanovených úloh od roku 2014 do 2019 týchto rezortov:

-          Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

-          Ministerstva dopravy a  výstavby Slovenskej republiky

-          Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

-          Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

-          Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

-          Ministerstva kultúry Slovenskej republiky