Aktualizácia: Informácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave o epidemiologickom šetrení v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Pezinku Tlačiť E-mail
Utorok, 14. apríl 2020 13:11

Oproti včerajšiemu stavu (13.04.2020) bolo zaznamenaných ďalších 8 pozitívne otestovaných klientov (testy sa konali včera t.j. 13.04.2020). K dnešnému dňu budú otestovaní všetci klienti aj zamestnanci Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Pezinku. Rovnako bola otestovaná i všeobecná lekárka, ktorá ošetrovala klientov tohto zariadenia, s negatívnym výsledkom. Dnes bola ale hospitalizovaná na KIGM UNB Bratislava ďalšia klientka DSS.

Klienti zariadenia sú pod priebežným lekárskym dohľadom zabezpečeným lekármi UNB Bratislava.


Informáciu RÚVZ so sídlom v Bratislave o epidemiologickom šetrení v DSS Pezinok nájdete tu: