Informácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave o epidemiologickom šetrení v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Pezinku Tlačiť E-mail
Pondelok, 13. apríl 2020 16:16

V nedeľu (12.04.2020) boli otestovaní na prítomnosť nového koronavírusu 78 klientov a 25 príslušníkov personálu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej 37 v Pezinku. Na základe zaslaných laboratórnych výsledkov z Národného referenčného centra pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR zo dňa 13.04.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave konštatuje že:

 • 5 zamestnancov a 42 klientov je pozitívnych na COVID-19,

 • pričom ale ďalších 36 zamestnancov a 9 klientov má byť v najbližšom čase otestovaných,

 • 7 klientov (z toho 6 žien a 1 muž) zo spomínaného zariadenia je v súčasnosti hospitalizovaných na KIGM UNB Bratislava


Na základe uvedenej situácie boli vo vzájomnej spolupráci a konzultáciách medzi riaditeľkou zariadenia, RÚVZ Bratislava hlavné mesto, primátorom mesta Pezinok a Bratislavským samosprávnym krajom prijaté nasledovné krízové a protiepidemické opatrenia:

 • zabezpečila sa plná priestorová separácia a vzájomná izolácia negatívnych a pozitívnych klientov zariadenia v ich (jednolôžkových) ubytovacích izbách (disponujúcich vlastným zázemím pre osobnú hygienu;

 • zabezpečilo sa, resp. pokračuje sa v epidemiologickom vyšetrovaní personálu zariadenia a zápisničné nariadenie príslušných protiepidemických opatrení u osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnymi klientmi;

 • zabezpečil sa zvýšený hygienický režim zariadenia, ktorý sa riadi jeho vnútorným krízovým plánom vypracovaných pre podobné udalosti;

 • zabezpečilo sa doplnenie potrebných OOPP pre ošetrujúci personál zariadenia;

 • zabezpečilo sa vyčlenenie personálu zariadenia, ktorý bude mať na starosti COVID-19 pozitívnych pacientov, vrátane ich rozčlenenia do smien;

 • v rámci objektu zariadenia sa zabezpečilo segregované ubytovanie a priestory pre oddych a stravovanie personálu COVID-19 negatívneho i pozitívneho;

 • v spolupráci s KIGM UNB sa na dnes (13.04.2020) odsúhlasilo a zabezpečilo výjazdové lekárske klinické vyšetrenie klientov zariadenia za účelom ich ďalšieho vyselektovania v zmysle možnosti sledovania zdravotného stavu v spolupráci so všeobecným lekárom, možnosti ich liečby v rámci zariadenia alebo potreby prevozu na hospitalizáciu z hľadiska potreby ich hospitalizácie;

 • zabezpečilo sa testovanie zvyšného personálu na prítomnosť nového koronavírusu.


Po dohode s primátorom mesta Pezinok sa zabezpečilo odizolovanie zariadenia od okolia


MUDr. Stanislav Duba

zástupca regionálneho hygienika