Informácia pre fajčiarov v súvislosti s COVID-19 Tlačiť E-mail
Utorok, 31. marec 2020 19:38

Fajčenie poškodzuje pľúca, zvyšuje riziko mnohých vážnych zdravotných problémov vrátane respiračných problémov (ako je rakovina pľúc, TBC a CHOCHP) a kardiovaskulárnych ochorení. Predošlé zistenia WHO naznačujú, že v porovnaní s nefajčiarmi môže mať fajčenie v anamnéze podstatne zvýšenú pravdepodobnosť nepriaznivých zdravotných následkov pre pacientov s COVID-19, vrátane vyššej pravdepodobnosti prijatia na intenzívnu starostlivosť z dôvodu komplikácií, vyžadovania pľúcnej ventilácie a vážnych zdravotných následkov, ktoré môžu zhoršovať priebeh ochorenia  [1] [2].


Používanie elektronických cigariet ako náhrady za cigarety môže byť rovnako škodlivé pre zdravie obyvateľov. Emisie e-cigariet zvyčajne obsahujú nikotín a iné toxické látky, ktoré sú škodlivé pre používateľov, ako aj pre osoby, ktoré boli vystavené  týmto emisiám druhotne. Používanie elektronických cigariet taktiež zvyšuje riziko srdcových a pľúcnych porúch, ktoré môžu zvýšiť riziko vážnych symptómov spôsobených chorobou COVID-19.


Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu chceme vyzvať aj fajčiarov, aby rešpektovali Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a dodržiavali tak zákaz vychádzania a pohybovania sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)


Prestať fajčiť má takmer okamžitý pozitívny vplyv na pľúcne a kardiovaskulárne funkcie, ktoré sa postupom času zvyšujú. Zlepšený zdravotný stav môže zvýšiť schopnosť pacientov COVID-19 reagovať na infekciu a potenciálne znížiť riziko vzniku závažných symptómov.


Ľudia, ktorí majú záujem prestať fajčiť sa môžu obrátiť na Linku pomoci na odvykanie od fajčenia - 0908 222 722. Linka na odvykanie od fajčenia je prístupná každý pracovný deň od 8.00 h do 15.00 h. a poradenstvo poskytujú zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Otázky a odpovede súvisiace s užívaním tabaku v súvislosti s COVID-19 sú dostupné na týchto internetových adresách:

1.      http://www.emro.who.int

2.      https://www.who.int

3.      http://www.tobaccoinduceddiseases.org


Referencie:

[1] World Health Organization, World Heart Federation, Cardiovascular harms from tobacco use and secondhand smoke: Global gaps in awareness and implications for action, Waterloo, Ontario, Geneva, 2012.

[2] World Health Organization, World No Tobacco Day 2018: Tobacco breaks hearts - choose health. not tobacco, Geneva, 2018.