Očkovanie pred cestou do zahraničia Tlačiť E-mail

(Podľa ročenky SZO "International travel and health")

 

1.   CH O L E R A

Žiadna krajina (oblasť) očkovanie proti cholere nevyžaduje.

Očkovanie možno odporúčať pri pracovných pobytoch v oblastiach epidemického výskytu cholery.

 

2.   Ž L T Á  Z I M N I C A

-    očkovanie sa vyžaduje od všetkých cestujúcich starších ako 1 rok pri cestách do krajín:

AFRIKA: BENIN, BURKINA FASO, KAMERÚN, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA, KONGO, POBREŽIE SLONOVINY, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO (predtým ZAIRE), GABON, , GHANA, LIBÉRIA, MALI, MAURETÁNIA (mimo tých čo prichádzajú z neinfekčných oblastí s pobytom kratším ako 2 týždne), NIGER, RWANDA, SV. TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV, TOGO

 

JUŽNÁ AMERIKA: FRANCÚZSKA GUYANA

 

-    očkovanie sa odporúča pri cestách do krajín (oblastí) endemického výskytu žltej zimnice:

AFRIKA: ANGOLA, BURUNDI, ČAD, ETIÓPIA, ROVNÍKOVÁ GUINEA, GAMBIA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, KEŇA, NIGÉRIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMÁLSKO, SUDÁN, UGANDA, TANZÁNIA, ZAMBIA,

 

STREDNÁ A JUŽNÁ AMERIKA: BOLÍVIA (oblasť Beni, Cochabamba, Santa Cruz a časť subtropickej oblasti La Paz), BRAZÍLIA (oblasť Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranháo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondonia, Roraima a Tocantis, Espirito Santo, Piaui, Bahia,  Sao Paolo, Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul ), KOLUMBIA, EKVÁDOR, GUYANA, PANAMA (provincia Chepo, Darién a San Blas), PERU (pri návšteve džungľových oblastí pod 2300 m n.m.), SURINAM, VENEZUELA, TRINIDAD a TOBAGO

 

3.   P O L I O M Y E L I T Í D A

-     očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy (najmä krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie)

 

4.   I N É

(Odporúčané očkovania osobám vo vysokom riziku nákazy vzhľadom na dĺžku pobytu, charakter práce, epidemiologickú situáciu a špecifiká miesta pobytu).

 

M E N I N G O K O K O V Á  M E N I N G I T Í D A

-     očkovanie sa odporúča pri:

-  cestách do oblastí epidemického výskytu meningokokovej meningitídy (krajiny rovníkovej Afriky)

-  púti do Mekky (Saudská Arábia)

-     očkovanie sa vyžaduje u pútnikov do Mekky

 

J A P O N S K Á  E N C E F A L I T Í D A

-     očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblasti epidemického výskytu japonskej encefalitídy

 

VÝCHODNÁ A JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA:

BANGLADÉŠ              (6.-1.)

BARMA                      (5.-10.)

BHUTAN                     (6.-1.)

BRUNEJ

KAMBODŽA                (5.-10.)

ČÍNA (sever)                (5.-9.)

ČÍNA (juh)                    (4.-10.)

INDIA (sever)                (6.-1.)

INDIA (juh)

INDONÉZIA

JAPONSKO                  (4.-10.)

LAOS                           (5.-10.)

MALAJZIA

NEPÁL                         (7.-12.)

SEVERNÁ KÓREA        (5.-10.)

PAKISTAN                    (6.-1.)

FILIPÍNY

SRÍ LANKA

JUŽNÁ KÓREA             (7.-10.)

TAIWAN                       (4.-10.)

THAJSKO                     (5.-10.)

VIETNAM                      (5.-10.)

Poznámka: Riziko prenosu je iba v kalendárnych mesiacoch uvedených v zátvorke. Pokiaľ tento údaj nie je uvedený, riziko prenosu trvá po celý rok.

 

B R U Š N Ý  T Ý F U S

-  očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt alebo ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda a hygienické podmienky sú zlé.

 

Z Á Š K R T

-  očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 40 ročným pri dlhodobých pobytoch v krajinách epidemického výskytu záškrtu.

 

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU A

-  očkovanie sa odporúča cestujúcim do 54 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika.

 

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU B

očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch vo vysoko endemických oblastiach: krajiny Afriky, Južná a Stredná Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu.