Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697694
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 27. marec 2020 13:18

chripkaV 13. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 18 209 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 769,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 33,7% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 911,3/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 298 osôb, čo predstavuje 1,6% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (142). Ostatné komplikácie predstavovali a otitídy (96) a pneumónie (60).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2020 hlásených 853 ochorení (chorobnosť 36,0/100 000), čo predstavuje 4,2% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 48,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (86,1/100 000).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 13. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 13 nazofaryngeálnych výterov a 35 dvojíc sér.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli tri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, dve vzorky pozitívne na adenovírus (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 898 vzoriek biologického materiálu (1 384 nazofaryngeálnych výterov a 514 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 371 pozitívnych:

-          81 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          93 x vírus chrípky A/H3

-          43 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like

-          26 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          17 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like

-          36 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          10 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like

-          36 x adenovírus

-          15 x respiračný syncyciálny vírus

-          11 x Mycoplasma pneumoniae

-          3 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 13. kalendárnom týždni 2020

 tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 13. kalendárnom týždni 2020 boli hlásené tri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 59 - ročného muža z Trenčianskeho kraja, u 34 – ročnej ženy z Trenčianskeho kraja a u 33 -  ročnej ženy zo Žilinského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 30 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.
  

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/.

 


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 13. kalendárnom týždni 2020 evidujeme 145 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 5395 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 268 vzoriek pozitívnych.
 

Na základe záverov Ústredného krízového štábu bolo prerušené vyučovanie v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania.
 

Z dôvodu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol rozhodnutím hlavného hygienika Slovenskej republiky  dňom 7. 3. 2020 vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach všetkých zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky