ÚVZ SR: Stanovisko k rýchlotestom Tlačiť E-mail
Streda, 25. marec 2020 22:56

V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 môžu byť rýchlotesty užitočné v určitých fázach ochorenia – napríklad u chorých osôb s výraznými klinickými príznakmi trvajúcimi niekoľko dní, na odlíšenie ochorenia COVID-19 od iných respiračných nákaz.


Rýchlotesty však väčšinou nedosahujú citlivosť molekulárno-biologických metód. Ide o orientačné vyšetrenie a treba ho ešte konfirmovať citlivejšou metódou.


NRC pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19 metódou RT-PCR.