Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697773
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 20. marec 2020 00:00

chripkaV 12. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 27 008 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 160,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 35,7 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 877,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 546 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (286). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (131) a otitídy (129).

Ochorenia hlásilo 45 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2020 hlásených 1 615 ochorení (chorobnosť 69,4/100 000), čo predstavuje 5,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 60,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (166,8/100 000).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 56 nazofaryngeálnych výterov a 31 dvojíc sér.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 11 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka pozitívna vírus chrípky A/H1pdm09 (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 858 vzoriek biologického materiálu (1 371 nazofaryngeálnych výterov a 487 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 354 pozitívnych:

- 78 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 93 x vírus chrípky A/H3
- 43 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like
- 26 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 17 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like
- 36 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 10 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like
- 34 x adenovírus
- 15 x respiračný syncyciálny vírus
- 11 x Mycoplasma pneumoniae
- 3 x vírus parachrípky.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 12. kalendárnom týždni 2020

tabulka 

 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 12. kalendárnom týždni 2020 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 56-ročného muža z Trnavského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 27 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,

- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 1754 nazofaryngeálnych výterov na SARS-CoV-2. Z toho bolo 102 vzoriek pozitívnych.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu 2 316 vzoriek biologického materiálu (nazofaryngeálnych výterov). Z toho bolo 123 vzoriek pozitívnych.

V 12. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 102 nových prípadov ochorenia COVID-19, z toho 37 prípadov v Bratislavskom kraji, 16 prípadov v Trenčianskom kraji, 13 prípadov v Žilinskom kraji, po 11 prípadov v Nitrianskom a Košickom kraji, šesť prípadov v Trnavskom kraji, po štyri prípady v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Na základe záverov Ústredného krízového štábu, bolo prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.

Z dôvodu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol rozhodnutí hlavného hygienika Slovenskej republiky dňom 7. 3. 2020 vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach všetkých zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb.

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf01 

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky