Slovenskí vedci izolovali na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene nového koronavírusu Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. marec 2020 09:08

Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v ich špeciálnom laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2.


K tomuto úspechu prišlo vďaka úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Národné referenčné centrum pre chrípku na ÚVZ SR pod vedením Mgr. Edity Staroňovej, PhD. totiž slovenským vedcom poskytlo klinické vzorky prvých slovenských pacientov, ktoré poslúžili ako zdroj vírusu. Následne sa na izolácii vírusu tímovo podieľali viacerí členovia Oddelenia ekológie vírusov pod vedením RNDr. Boris Klempu, DrSc. Za prácu v BSL3 laboratóriu si zaslúži kredit predovšetkým  RNDr. Monika Sláviková, PhD.


Po úspešnej izolácii z vírusov vedci pripravili neinfekčné vzorky ich genetického materiálu, ktoré v súčasnosti spracováva tím RNDr. Tomáša Szemeša, PhD. z Vedeckého parku Univerzity Komenského s cieľom identifikácie kompletného vírusového genómu. Po úspešnej genetickej charakterizácii budú slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2 vložené do Európskeho vírusového archívu, ktorého je Virologický ústav BMC SAV zakladajúcim členom. Vďaka tomu budú k dispozícii medzinárodnej vedeckej komunite k ďalšiemu výskumu.


Tento úspech je príkladnou ukážkou spolupráce slovenských verejných a akademických inštitúcií, ktoré sa v ťažkej situácii spojili pre dobrú vec a prispejú k medzinárodnému výskumu nového vírusu.