COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia Tlačiť E-mail
Nedeľa, 15. marec 2020 22:40

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí (15.03.2020) schválila ďalšie dôležité opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Núdzový stav je od 16.03.2020 od 6.00 h vyhlásený vo viacerých nemocniciach. „Vyhlásenie núdzového stavu vo viacerých nemocniciach je preventívnym krokom. V tejto situácii potrebujeme mať právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice s cieľom zabezpečenia čo najlepšej zdravotnej starostlivosti,“ povedal Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR.

 

Vláda SR vyhlásila núdzový stav v nasledujúcich zdravotníckych zariadeniach:  


Bratislavský kraj

 

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:

Univerzitná nemocnica Bratislava

Národný ústav detských chorôb Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

Národný onkologický ústav Bratislava

Nemocnica  sv. Michala, a. s., Bratislava


Trnavský kraj

 

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:

Fakultná nemocnica Trnava


Nitriansky kraj

 

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky


Trenčiansky kraj

 

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:

Fakultná nemocnica Trenčín


Žilinský kraj

 

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Univerzitná nemocnica Martin

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok


Banskobystrický kraj

 

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica


Prešovský kraj

 

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Nemocnica Poprad, a. s.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy


Košický kraj

 

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.

Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

 


Vo všetkých nemocniciach, nielen v štátnych, sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky.


Ďalšie dôležité opatrenia prijal na základe nariadenia vlády SR aj Úrad verejného zdravotníctva SR.


S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h na obdobie 14 dní platí nasledovné:

 1. S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

 2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

 3. predajní drogérie,

 4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

 5. predajní novín a tlačovín,

 6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

 8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

 10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

 1. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.

 1. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.