Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697268
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 13. marec 2020 13:42

chripkaV 11. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 48 918 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 804,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12,5 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 706,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 106 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (568). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (264) a pneumónie (274).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni 2020 hlásených 4 700 ochorení (chorobnosť 173,3/100 000), čo predstavuje 9,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 27,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (502,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 11. kalendárnom týždni bolo hlásené spolu v 384 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     200 materských škôl (74 v Košickom kraji, 66 v Nitrianskom kraji, 41 v Prešovskom kraji, sedem v Žilinskom kraji, päť v Banskobystrickom kraji, štyri v Trnavskom kraji a tri v Trenčianskom kraji),

-     164 základných škôl (65 v Košickom kraji, 59 v Prešovskom kraji, 25 v Nitrianskom kraji, šesť v Banskobystrickom kraji, päť v Žilinskom kraji a štyri v Trnavskom kraji),

-     2 spojené materské zo základnou školou (po jednej v Trnavskom kraji a v Nitrianskom kraji),

-     18 stredných škôl ( 18 v Prešovskom kraji).
 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO naďalej platil zákaz návštev v nasledovných  zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach pre seniorov:

-     v Bratislavskom kraji (vo všetkých zariadeniach ústavnej starostlivosti),

-     v Nitrianskom kraji (Nemocnica Svet zdravia, Topoľčany)

-     v Trnavskom kraji (FNsP Skalica)

-     v Žilinskom kraji (lôžkové oddelenia KNsP Čadca, lôžkové oddelenia FNsP Žilina, 13 sociálnych zariadení v okrese Žilina a Bytča)

-     v Banskobystrickom kraji (VN n. o. v Rimavskej Sobote)

-     v Prešovskom kraji (v nemocniciach Kežmarok, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Bardejov a 10 sociálnych zariadení v okrese Bardejov)

-     v Košickom kraji (UNLP Košice, ŽN Košice, UN-Nemocnica sv. Michala, Košice, Nemocnica Košice–Šaca, DFN Košice, NsP Trebišov a.s., NsP n.o. Kráľovský Chlmec).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 11. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 170 nazofaryngeálnych výterov a 24 dvojíc sér.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 11 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, desať vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/H3, sedem vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/H1pdm09, šesť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2)-like, dve vzorky pozitívne na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dve vzorky pozitívne na respiračný syncyciálny vírus, jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like, jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like virus, jedna vzorka pozitívna na Mycoplasma pneumoniae a jedna vzorka pozitívna na vírus parachrípky (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 771 vzoriek biologického materiálu (1 315 nazofaryngeálnych výterov a 456 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 354 pozitívnych:

-     67 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-     93 x vírus chrípky A/H3

-     43 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like

-     25 x vírus chrípky A/H1pdm09

-     17 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like

-     36 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-     10 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like

-     34 x adenovírus

-     15 x respiračný syncyciálny vírus

-     11 x Mycoplasma pneumoniae

-     3 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 11. kalendárnom týždni 2020 

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 11. kalendárnom týždni 2020 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 69-ročnej ženy z Košického kraja a 39-ročného muža z Prešovského kraja. .

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 26 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int

 

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 11. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 20 nových prípadov ochorenia COVID-19, z toho 14 prípadov v Bratislavskom kraji, 1 prípad v Trnavskom kraji, 2 prípady v Žilinskom kraji, 1 prípad v Trenčianskom kraji, 1 prípad v Prešovskom kraji a 1 prípad v Košickom kraji:  

 • Bratislavský kraj okresy:

 • 2 x Bratislava I (1 x USA, 1 x kontakt s chorým)

 • 4 x Bratislava II (4 x kontakt s chorým)

 • 1 x Bratislava III (1 x kontakt s chorým)

 • 2 x Bratislava IV (1 x Rakúsko, 1 x kontakt s chorým)

 • 1 x Bratislava V s prechodným pobytom v Senci (1 x kontakt s chorým)

 • 3 x Malacky (3 x kontakt s chorým)

 • 1 x Senec (1 x Belgicko)

 • Trnavský kraj okresy:

 • 1 x Dunajská Streda (1 x kontakt s chorým)

 • Trenčiansky kraj okresy:

 • 1 x Trenčín (1 x Taliansko)

 • Žilinský kraj okresy:

 • 1 x Žilina (1x Rakúsko)

 • 1 x Bytča s prechodným pobytom v Bratislava II (1 x kontakt s chorým)

 • Prešovský kraj okresy:

 • 1 x Humenné s prechodným pobytom v Bratislava II (1 x Maledivy)

 • Košický kraj okresy:

 • 1 x Košice I (1 x Francúzsko)

 


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

 v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky