Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697264
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 10. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 06. marec 2020 13:21

chripkaV 10. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 58 504 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 061,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,8 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 827,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 567 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (782). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (448) a pneumónie (337).

Ochorenia hlásilo 59 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni 2020 hlásených 6 770 ochorení (chorobnosť 238,5/100 000), čo predstavuje 11,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 23,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (730,7/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 10. kalendárnom týždni bolo hlásené spolu v 30 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-     22 materských škôl (10 v Trnavskom kraji, šesť v Nitrianskom kraji, tri v Košickom kraji, dve v Žilinskom kraji a jedna Banskobystrickom kraji).

-     8 základných škôl (päť v Trnavskom kraji a tri v Nitrianskom kraji).
 

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný, resp. naďalej platil, zákaz návštev v nasledovných  zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach pre seniorov:

-     v Bratislavskom kraji (vo všetkých zariadeniach ústavnej starostlivosti),

-     v Nitrianskom kraji (Nemocnica Svet zdravia, Topoľčany)

-     v Trnavskom kraji (FNsP Skalica)

-     v Žilinskom kraji (lôžkové oddelenia KNsP Čadca, lôžkové oddelenia FNsP Žilina, 13 sociálnych zariadení v okrese Žilina a Bytča)

-     v Banskobystrickom kraji (VN n. o. v Rimavskej Sobote)

-     v Prešovskom kraji (v nemocniciach Kežmarok, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Bardejov a 10 sociálnych zariadení v okrese Bardejov)

-     v Košickom kraji (UNLP Košice, ŽN Košice, UN-Nemocnica sv. Michala, Košice, Nemocnica Košice–Šaca, DFN Košice, NsP Trebišov a.s., NsP n.o. Kráľovský Chlmec).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 244 nazofaryngeálnych výterov a 37 dvojíc sér.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 11 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/H3, osem vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2)-like, päť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, dve vzorky pozitívne na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, dve vzorky pozitívne na vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like virus, dve vzorky pozitívne na adenovírus, jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/H1pdm09, jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like a jedna vzorka pozitívna na Mycoplasma pneumoniae (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 577 vzoriek biologického materiálu (1 145 nazofaryngeálnych výterov a 432 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 312 pozitívnych:

-     56 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-     83 x vírus chrípky A/H3

-     37 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like

-     18 x vírus chrípky A/H1pdm09

-     16 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like

-     34 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-     9 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like

-     34 x adenovírus

-     13 x respiračný syncyciálny vírus

-     10 x Mycoplasma pneumoniae

-     2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 10. kalendárnom týždni 2020 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 69-ročného muža zo Žilinského kraja.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 24 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

 

-     www.flunewseurope.org,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/u
pdates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 10. kalendárnom týždni 2020 bol hlásený prvý prípad ochorenia COVID-19 u 53-ročného muža z Bratislavského kraja.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf3


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky